Akbank 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman?

477
0

Akbank 2018 genel kurul toplantısı Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde bulunan genel müdürlük binasında yapılmıştır. 26 Mart 2018 tarihinde yapılan toplantı saat 14.00’da başlamıştır. Olağan genel kurul toplantısı öncesinde gündem hususları belirlenmiş ve toplantı esnasında gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Akbank 2018 yılı genel kurul toplantısı on üç gündem maddesinden meydana gelmektedir. Genel kurula katılım pay sahiplerince olabileceği gibi temsilciler aracılığıyla da sağlanabilir. Buna ek olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafınca sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden genel kurul toplantısına elektronik olarak şahsen veya temsilci vasıtasıyla da katılım mümkündür. Bu kapsamda temsilci kullanabilmek için banka merkezinden ya da internet sitesi üzerinden temin edilebilen vekâletname formu doldurulup notere onaylatılmalı ya da noter tarafından onaylanmış olan imza sirkülerini pay sahibi kendi imzasıyla birlikte vekâletname formuna ekletip toplantıda kendini temsil ettirebilir.

Akbank 2018 Genel Kurul Toplantısı

Akbank 2018 yılı genel kurul toplantısı bir önceki yılın yani 2017 yılının ilk günü ile son günü arasını kapsamaktadır. Toplantıda konuşulan gündem maddeleri incelendiğinde başlangıç toplantı başkanlığının oluşturulması ile yapılmaktadır. Daha sonra sırasıyla yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, denetçi raporlarının okunması, 2017 yılına ait finansal raporların okunarak müzakere edilmesi ve onayı, yönetim kurulu üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak için seçilen yönetim kurulu üyesinin onaylanması gündemin ilk beş maddesi olarak geçmektedir. Diğer gündem maddelerinin içerisinde ise yönetim kurulu üyelerini ibrası, 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile ilgili bilgi verilmesi, denetçinin seçilmesi, 2018 yılına ait bankanın bağış sınırının belirlenmesi, 2017 yılının kâr dağıtımına yönelik karar alınması görevi süresini tamamlayan yönetim kurulu üyeleri için seçim yapılması gibi maddeler bulunmaktadır.

Akbank 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Her yıl düzenli olarak yapılan Akbank genel kurul toplantısı 26 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda hazır bulunanların listesi incelendiğinde bunlar içerisinde toplam sekiz yüz yetmiş dokuz tane pay sahibi yer almaktadır. Bunlar içerisinde yerli ve yabancı pek çok firma bulunmaktadır.

Genel kurul toplantısına fiziken katılacak olan gerçek kişi pay sahiplerinin kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin tüzel kişiyi temsile yetkili olanların yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel ve gerçek kişi temsilcilerinin temsilcileri temsil belgeleri ile kimlik belgelerini, EGKS üzerinden katılacak olan temsilcilerin ise kimliklerini ibraz etmeleri, hazır bulunanlar listesini imzalamaları gerekmektedir.

Akbank 2017 Net Kârı Ne Kadar?

Akbank genel kurulu bünyesinde yapılan görüşmelere göre 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında Akbank tarafından elde edilen dönem net kârı 6.039.068.836.20 olarak açıklanmıştır. Bu kâr hesaplanırken PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından gerekli denetlemeler yapılmıştır. Elde edilen dönem net kârına ilişkin gerekli dağıtımların ne kadar ve ne şekilde olacağı da genel kurul toplantısında görüşülen bilgiler arasında yer almaktadır.

Akbank Temettü Ödemesi Ne Zaman?

2018 yılı genel kurul toplantısında belirlenen kar payı tutarı nakit 1.360.000.000.00 şeklindedir. Bu kar payı toplam dağıtılan kar payı olarak belirtilmektedir. Temettü ödemesi yapılırken öncelikle net dağıtılabilir dönem karı belirlenmektedir. Daha sonra ortaklara birinci kâr payı ilk sırada bulunmaktadır. Bu pay nakit ve bedelsiz olarak ayrılmaktadır. Dağıtım yapılırken dağıtılan diğer kâr payı hesabı da bulunmakta ve bu hesap yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, pay sahibi dışındaki kişilerden meydana gelmektedir. Dolayısıyla Akbank temettü ödemesi yapılırken pek çok unsur göz önünde bulundurulmaktadır.

Akbank 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman?
5 (100%) 1 vote

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here