Evde Bakım Maaşı Yatan İller Eylül 2018

1013
0

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2018. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ilkesi kapsamında hayat bulan imkanlardan bir tanesi de evde bakım maaşıdır. Devletin ve toplumun temel görevlerinden biri engelli bireyi toplumsallaştırma ve sosyalleştirmedir. Doğuştan ya da sonradan oluşabilen engel durumu kapsamında bireye ve ailesine maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. Bu olgular ile yaşayan kişiler psikolojik olarak yıpratıcı zorluklar ile baş etmeye çabalar iken maddi boyutuyla da gerek engelli bireyin ihtiyaçlarını gerek diğer aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba sarf etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Devlet bu noktalarda ailelere yardımda bulunmaktadır.

Evde bakım maaşı hakkında bilinmesi gereken ilk bilgi engelli maaşı olmadığıdır. Engelli maaşı bizzat engeli olan kişiye bağlanmakta iken evde bakım maaşı ise engeli var olan kişinin bakımını üstlenen bireye verilmektedir. Bu maaştan faydalanabilmek için belirlenen şartlara uygun olunması ve istenilen evrakların hazır bulundurulması gerekir.

EVDE BAKIM BAŞVURU

Başvuru şartları içerisinde üç önemli nokta bulunmaktadır.

  1. Bireyin engel durumuna ilişkin tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alımı.
  2. Heyet raporu olarak da adlandırılan raporda engellilik durumunun %50 ve üstü olduğu ve ‘ağır engelli’ olarak ifade edilmesi gerekli bölümlerde belirtilmesi gerekir.
  3. Engelli kişi öz bakım becerilerini tek başına yapamıyor durumda olması gerekir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda özel eğitim alanında imkanlar ve bu alana verilen önem daha da artmıştır. Özel Eğitim alanında bireylere kazandırılmak istenen temel gaye öz bakım becerilerini kendileri yapabilmesidir. İzlenilen bu politika aslında bu noktada ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Kişi başına düşen gelir düzeyinin hesaplanması.

Ağır engelliler için evde bakım maaşı kişi başı geliri aylık 2018 güncellenen verileri ile 967.27 TL’dir.

Bu maaşın amacının engelli durumunda olduğu için kendisi çalışamayan ve bununla birlikte tek başına da yaşamını ikame ettiremediği için bir başkasına mahkum olup onun da iş hayatında olamamasına sebebiyet yaratan durumlarda gelir düzeyinin düşüklüğünden dolayı bakan kişiye devletin yaptığı yardım olarak adlandırabiliriz.

Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Başvuru sırasında:

  1. Dilekçe
  2. Engelli bireyin ve bakımını üstlenen kişinin T.C kimlik numaraları
  3. Engellinin Sağlık Raporu
  4. Hane halkının kimlik bilgileri
  5. Gelir durumuna ilişkin beyan belgesi
  6. Engelli kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf

Bunlara ek olarak bireysel durumlara özgü (boşanma durumu var ise bunun belgesi, vasilik söz konusu olacak ise mahkeme kararı vb.) belgeler gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaş her ay ödenen bir meblağdır. Bu maaşı alacak kişi engelli birey ile akrabalık bağının olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Tüm ülke genelinde belirlenmiş net bir tarih yoktur. Örneğin her ayın on beşinde devlet memuru statüsü ile çalışan herkes maaş almaktadır daha öncesinden bu durum bilinmektedir. Evde bakım maaşında ise bu durum söz konusu değildir. Her ayın belli bir gününde ülkenin her köşesinde maaş alınmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. .Bunlardan bir tanesi durum istismarını engellemek için maaşı alan kişilerin sürekli denetim altında olmasıdır. Maaş ödemeleri öncesinde memurlar gerekliği güncellemektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATMADI NE YAPMALIYIM ?

Böyle bir durumda yakınınızda bulunan il ve ilçe müdürlüklerine giderek bilgi alabilirsiniz. Standartize edilip süreklilik arz etmediği için gecikmeler olabilir.

İlk defa başvuru yapıldı ise maaş hemen yatmamış da olabilir. Maaşın onaylanması illerin yoğunluğuna göre bir iki ay veya üç dört ay olabilmektedir.

Ayrıca evde bakım maaşı yalnızca engelli bireylere tanınmamaktadır. Kanser, felç, iş kazası vb. durumlar sonucu çalışma yetisini kaybetmiş bireylere bakan kişiler de bu maaştan faydalanabilmektedir.

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here