Garanti Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

565
0

Her yıl düzenli olarak düzenlenen Garanti Bankası olağan genel kurul toplantısı tüm hissedarların katılımına açık olacak şekilde yapılmaktadır. Yönetim kurulu tarafından belirlenen toplantı tarihi belirlenen gün SPK’ya ve Borsa İstanbul’a bildirilmektedir. Hissedarlar banka şubelerinden toplantıya katılım kartlarını temin edebilmektedir. Buna ek olarak şubelerden toplantı ile ilgili detaylı bilgi edinmek de mümkün olmaktadır.

2018 Garanti Bankası Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 tarihinde yapılmıştır. Toplantının hangi tarihte yapılacağı ise 1 Mart 2018 tarihinde belirlenmiştir. Genel kurul toplantısında on beş tane gündem maddesi bulunmaktadır. Bu maddelerden birincisi açılış, olağan genel kurul tutanağının imzalanması ve toplantı başkanlığının oluşturulması iken sonuncu madde 2017 yılı içinde çıkar çatışmasına yol açabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesidir.

Garanti Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

Garanti Bankası 2018 yılı genel kurul toplantısı çeşitli konulardan meydana gelmektedir. Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No.2 34340 Beşiktaş İstanbul adresinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih ise 28.03.2018 olarak belirtilmiştir. Belirtilen tarihte saat 10.00’da başlayan Garanti bankası olağan genel kurul toplantısı yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılmıştır. Toplantıda banka denetçisi ve topluluk denetçisi olarak KPMG temsilcisi Alper Güvenç hazır bulunmuştur. Toplantının açılışı ise Yönetim Kurulu üyesi/Genel müdür Ali Fuat Erbil tarafından gerçekleşmiştir.

Garanti Bankası 2018 Genel Kurulu

1 Mart 2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre 2018 yılı Garanti Bankası genel kurul toplantısının 29 Mart 2018 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır. Bu tarih belirlendiği gün Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a bildirilmektedir. Son üç yılda yapılan Garanti bankası genel kurul toplantıları Mart ayının son üç gününden birinde yapılırken 2015 yılı ve öncesinde nisan ayında yapıldığı görülmektedir. Toplantının yapılacağı gün ise yıllar itibariyle bir ya da iki gün değişiklik gösterebilmektedir. Genel kurul toplantısından önce toplantının gündemi ve gerekli diğer bilgiler katılımcılara yazılı olarak bildirilmektedir. Bu noktada pay sahiplerinin gündem maddelerine karara bağlanmasını istedikleri konular ile ilgili ilave yapma hakkı da bulunmaktadır.

Garanti Bankası 2017 Net Kârı Ne Kadar?

2017 yılına ilişkin Garanti Bankası net kârı vergilerin düşülmesi ile 6.343.919.301.93 olarak belirlenmiştir. Net kâra ulaşabilmek için vergilen dönem kârından çıkarılmaktadır. Buna göre dönem kârı 8.151.323.505.54 iken vergilerin toplam miktarı 1.807.404.203.61 şeklinde açıklanmıştır. Elde edilen veriler 2017 yılına ait olup 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında ifade edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen net kâr üzerinden temettü dağıtımı yapılmaktadır. Bu dağıtım yapılırken kanunda belirtilen hususlara bağlı kalınmakta ve dağıtım bu çerçevede gerçekleşmektedir. Kar payı dağıtımının kimler arasında yapılacağı da kanunda açık şekilde belirtilmiştir.

Garanti Bankası Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Garanti bankası kar dağıtım politikası ile ilgili detaylı tüm bilgiler Esas sözleşmede yer alan 45, 46 ve 47. Maddeler çerçevesinde ifade edilmektedir. Buna yönelik olarak dağıtılacak olan temettü nakit şekilde veya sermayeye eklenerek ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde verilmektedir. Temettü ödemesinin tüm aşamaları yasal süreçlerde yer alan bilgilere göre tamamlanmaktadır. Yapılacak olan ödeme ortaklara birinci ve ikinci kar payı, ortaklara birinci kar payı, intifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı, imtiyazlı hisse senedi sahiplerine dağıtılan kar payı şeklinde çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra kâr üzerinden yedek ayrımı da yapılmaktadır.

Garanti Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı
5 (100%) 1 vote

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here