İş Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

989
0

İş Bankası genel kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde yapıldı. Saat 14.00’da başlayan toplantı İş Kuleleri 34330 Levent İstanbul adresinde gerçekleşmektedir. Toplantıya bankanın hissedarları ya da onlar tarafından kendilerine yetki verilen kişiler elektronik ortamdan da katılabilmektedir. Ancak elektronik katılım için elektronik imza sahibi olmak gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına fiziki olarak katılacak kişilerin toplantı gününde üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekir. Elektronik ortamdan toplantıya katılacaklar ise toplantıdan bir gün önce saat 21.00’a kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kayıt yapmalıdırlar. Bu şekilde kayıt yapıldığında ilgili hissedarın fiziki katılımı mümkün olmamaktadır.

İş Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

2018 yılı İş Bankası olağan genel kurul toplantısı gündemi katılımcılara toplantıdan evvel bildirilmektedir. Gündemde yer alan toplam madde sayısı on birdir. Bu maddeler içerisinde ilk sırada açılış ve toplantı başkanlığının teşkili yer almaktadır. Ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması aşamasına geçilmektedir. Üçüncü madde olarak bağımsız denetim kurulu raporlarının müzakeresi, dördüncü madde olarak ise 2017 yılına ait bilanço ve kar ile zarar hesabının incelenerek onaylanması belirtilmektedir.

Genel kurul toplantısında görüşülen, müzakere edilen ve karara bağlanan diğer gündem maddelerine bakıldığında bunlar içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, denetçinin seçimi, kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespit edilmesi, yönetim kurulu üyelerine verilecek tahsisatın tespiti gibi maddeler yer almaktadır.

İş Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

İş bankası olağan genel kurul toplantısı genel müdürlük Oditoryum binasında 30 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır. Toplantıya katılım için hissedarların katılım şekillerine göre bazı belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihte yapılacak olan genel kurul toplantısına katılım için hissedarlara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir. Toplantıya ait tüm bilgiler hissedarların ulaşabilmeleri amacıyla banka şubelerinde, bankanın resmi internet sitesi üzerinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sistemi portalında yer almaktadır. Toplantının ardından raporlar ve bazı dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu çerçevesinde erişime açılmaktadır.

İş Bankası 2017 Net Kârı Ne Kadar?

İş bankası 2017 net kârı hesaplanırken dönem kârı içerisinden vergiler düşülmektedir. Buna göre 6.906.024.501.28 olan dönem kârı içerisinden 1.240.720.436.67 olan vergi çıkarılmaktadır. Geriye kalan tutar üzerinden de gerekli hesaplamalar yapılarak net dağıtılabilir dönem kârı olan 5.382.111.640.08 elde edilmektedir.

Elde edilen dönem net kârı çeşitli oranlara göre belirtilen tarihte dağıtılmaktadır. Bu dağıtım yapılırken ilgili kanunlar esas alınmakta ve tüm süreç yasal olarak ilerlemektedir. Kurucu hisselere dağıtılan kâr payı intifa senedi sahiplerine dağıtılan kâr payı ismiyle belirtilmektedir. Toplam dağıtılan kâr payı kendi içerisinde nakit ve bedelsiz olarak ayrılmakta, nakit dağıtım esas alınmaktadır.

İş Bankası Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Diğer adı kâr payı olan temettü ödemesi bankalar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İş bankası temettü ödemesi tarihi incelendiğinde bu tarih genel kurul tarafından toplantıda belirlenmektedir. 2018 yılı İş Bankası olağan genel kurul toplantısı neticesine göre temettü ödemesi toplantı raporunda belirtilecektir. Açıklanan toplantı tutanağına göre hesaplanan kâr payının dağıtımına 3 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu tarih genel kurul toplantısında yapılan oylama ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılacak olan ödemenin hisselere göre dağıtımı sağlanmış, yedek akçelere yapılacak olan yüzde onluk ayrım belirlenmiş ve tüm tutarlar detaylı şekilde hesaplanmıştır. Toplantı ile ilgili tüm detaylar 2017 yılına ait toplantı tutanağında yer almaktadır.

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here