İŞ Bankası Dilekçe Örneği, son yıllarda teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte bankacılık sisteminde de büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Günlük yaşantının bir parçası haline gelen ve ay içerisinde birden kez uğradınız bankalar başta maaşlar ve nakit ihtiyaçlar olmak üzere birçok işlem için kullandığımız bir yer olma özelliğine sahip. Süper marketten alışveriş yaparken bile bankaları vermiş oldukları kredi kartları ile ödeme yapılmaktadır. Kiralar bankaların internet şubesi vasıtası ile yatırılmaktadır. Telefon bankacılığı sayesinde bankalarda bulunan mevduat hesapları hakkında talimatlar vermek mümkündür.

Bankacılık Sistemi

Bankacılık sistemi Türkiye’de son derece iyi ve sistematik işlemekte olan ve sağlam bir temelleri olan kurumlara dayanır. Tüm bankalar müşterilerinin isteklerini gerçekleştirirken bu işlemi kesin olarak sözleşme ya da sözlü ve yazılı talimatlara bağlamak zorundadırlar. Bankalar müşterilerinin talimatlarının dışında kesinlikle işlem yapamamaktadırlar. Bunun aksine davranışlarda bulundukları zaman bütün mesuliyetler çok ağır cezai işlemler ile karşılanmaktadır. Usulsüz işlem ve kayıtsız olan işlemlerden sakınmak üzere bankalar, yapılacak olan bütün işlemlerle alakalı dilekçe talep etmektedir.

İş Bankasına Dilekçe Yazma

İş Bankası, tüm müşterileri ile olan hizmetlerine başlamadan evvel İş Bankası’na ait hizmet sözleşmesini imzalamaktadır. Hazırlanan bu sözleşmeye imza atıldıktan sonra banka bünyesinde bir mevduat hesabı açılır ve hizmete başlanır. Daha sonrasında örnek verilecek olunursa, kredi çekme isteklerinde kredi ile ilgili genel bir sözleşme imzalarlar. Bunun dışında yatırımlı bir hesap açılmak istenildiğinde anapara piyasası ile ilgili işlemler çerçeve sözleşmesi imzalanmaktadır.

İş Bankası ile müşterileri arasında yapılan işlemler söz konusu sözleşmeler ışığında hazırlanır. Kredi ile ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından kredi ile ilgili ödemeler gerçekleştirmez halde bulunulur ise bankanın hukuk sorumlusu müşteri aleyhine takip davasını daha önce imzalanmış kredi ile ilgili genel sözleşmesinin ışığında gerçekleştirir. Kimi zaman bu tür sözleşmeler imzalanmasının ardından, sözleşmedeki yer alan bazı maddelerinin değiştirilmesi veya bitirilmesi gerekmektedir. Bunun gibi hallerde, müşteriler İş Bankası’na, dilekçe yazmak zorundadırlar.

İş Bankasına Dilekçe Yazımı

Dilekçe yazmaya başlarken hitaben şu şekilde başlanmalı ve devam edilmelidir.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne;

Bankanızın, İzmir Konak şubesinde bulunmakta olan 8635546 numaralı mevduat hesabımın kapatılması hakkında gereğinin icra edilmesini arz ederim.

Fuat DEMİRKAPI

Tarih;

Adres;

Kimlik no;

Telefon numarası;

Bunun dışında imza atılarak tamamlanır.

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here