Kategori arşivi: Halkbankası

Halkbank Halk Destek Kredisi

Halkbank Halk Destek Kredisi: Bireysel kredi kartı sahipleri gün geçtikçe artıyor. Harcamalar yapıldıkça borçlar da kendini göstermeye başlıyor. Halkbank’ta bu duruma kayıtsız kalmadı ve Halk Destek Kredisi adını verdiği bir krediyi müşterilerinin hizmetine sundu.

Halk Destek Kredisi Nedir?

Halk Destek Kredisi, Halkbank tarafından bireysel kredi kartı sahibi müşterilerine sunulan, kredi kartı borcu ödeme konusunda zorluk çeken ya da bu borçları birikmiş müşterileni rahatlatacak bir kredi türüdür. Bu vesile ile biriken borçlar Halk Destek Kredisi sayesinde ödenmekte ve aldığınız kredi taksitlendirilmektedir. Bankanın bireysel müşterilerinin faydalanabileceği bu kredi, hem Halkbank hem de diğer bankalara olan borçların yapılandırılmasında kullanılabilmektedir. Halk Destek Kredisimüşterilerin Halkbank ve diğer bankalarda varolan, 31 Ocak 2018 tarihi öncesindeki borçlarını kapsamaktadır.

Halk Destek Kredisi Faiz ve Ödeme Koşulları Nelerdir?

Halkbank, Halk Destek Kredisi adını verdiği kredi türü için iki seçenek sunmaktadır. İsterseniz 24 aya kadar vadeli ve yüzde 1,10 faiz oranlı seçeneği tercih edebilir, isterseniz de 60 aya kadar vade sağlayan ve yüzde 1,20 faiz oranına sahip olan seçenekten faydalanabilirsiniz.Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; 8.000 TL’lik Halk Destek Kredisi aldığınızda 24 ay vade ve yüzde 1,10 faiz oranını tercih ederseniz, 42.00 TL tahsis ücreti ödemeniz gerekecektir. Aylık taksit tutarlarınız ise 391,09 TL olarak belirlenecektir. Aynı miktarı 60 ay vade ve yüzde 1,20 faiz oranı ile aldığınızda ise, 42.00 TL tahsis ücreti ve 200,03 TL’lik taksit tutarları ile ödemelerinizi yapabileceksiniz.

Halk Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Halk Destek Kredisi almak istiyorsanız yapacağınız şey, bulunduğunuz şehirdeki en yakın Halkbank şubesine başvurmaktır. Eğer maaşınızı Halkbank üzerinden almıyorsanız, şubeye gittiğinizde sizden gelir belgesi talep edilecektir.

Halk Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman?

Her yıl düzenli olarak yapılan Halk Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı temel alınan yıla ait mali bilgilerin, ayrılacak bütçenin ve banka ile ilgili diğer bilgilerin görüşülüp karar bağlandığı toplantıdır. 2018 yılında yapılacak olan genel kurul toplantısı 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Genel kurul toplantısında görüşülen yıla ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, denetim kurulu raporu, finansal tablolar, kâr dağıtım tablosu gibi bilgiler okunmaktadır. Bu raporlarda yer alan tüm bilgiler görüşülen yılı kapsamakta olup detaylı şekilde katılımcılara aktarılmaktadır. Böylelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu çerçevesinde yetkili olan herkes bankaya ait bilgileri inceleme fırsatı elde etmektedir.

Halk Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

Halk Bankası genel kurul toplantısında diğer bankalarda olduğu gibi gündem maddeleri yer almaktadır. Bu gündem maddeleri toplantıdan önce açıklanmakta ve katılımcıların maddeler hakkında bilgisi olmaktadır. Toplantının ilk maddesi açılış ile genel kurul toplantı başkanlığının oluşturulmasından meydana gelmektedir. Oluşturulan toplantı başkanlığı toplantının düzeninden ve işleyişinden sorumlu kılınmaktadır.

Toplantının gündem maddeleri yıllar itibariyle benzerlik göstermektedir. İlk maddede başlayan açılış ve seçim son maddede yerini dilekler ve kapanışa bırakmaktadır. Diğer maddeler incelendiğinde ise genel kurul toplantısında yönetim kurulu ve denetim kurulunun üyelerinin seçimi, yönetim kurulu v denetim kurulunun ücretlerinin belirlenmesi, görüşülen faaliyet dönemi boyunca yapılan bağış ve yardımlar, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi gibi maddeler yer almaktadır. Bunun yanı sıra önemli maddelerden biri da kâr dağıtımı ile ilgili olmaktadır. Buna göre ilgili yıl ile ilgili teklif edilen kâr dağıtım tablosu okunmakta, görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Halk Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Halk bankası 2018 yılı genel kurul toplantısı için verilen tarih incelendiğinde toplantının gelecek günlerde yapılacağı öngörülmektedir. Henüz net bir tarih verilmemiş olmakta birlikte bankaların genel kurul tarihleri genellikle birbiriyle benzerlik göstermektedir.

Yapılan genel kurul toplantısının ardından genel kurul toplantı tutanağı yayınlanmakta ve toplantıya ait bilgiler bu tutanakta yer almaktadır. Bunun yanı sıra toplantıda hazır bulunanlar listesi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, vekaleten oy kullanma formu gibi ekler de toplantı ile birlikte erişime açılmaktadır.

Halk Bankası 2017 Net Kârı Ne Kadar?

Halk bankası net kârı genel kurul toplantısında açıklanmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan genel kurul toplantılarında açıklanan net kâr bilgilerine bakıldığında örneğin 2016 yılında 2.558.264.756.67 olarak açıklanmıştır. Açıklanan net dönem kârına ulaşabilmek için ise dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler kalemi düşülmektedir. Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler içerisinde kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi, diğer vergi ve yasal yükümlülükler ile ertelenmiş vergi karşılığı yer almaktadır. Bunlara ve daha fazlasına ait tüm bilgiler genel kurul toplantısından sonra açıklanan kâr dağıtım tablosunun içerisinde bulunmaktadır.

Halk Bankası Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Diğer bankalarda olduğu gibi Halk Bankası da genel kurul neticesinde temettü ödemesi yapmaktadır. Bu ödemenin ne zaman yapılacağı ise genel kurul toplantısında belli olmaktadır. Hesaplanan temettü tutarı üzerinden dağıtım yapılırken ortaklara birinci temettü, personele temettü, ortaklara ikinci temettü, ikinci tertip yasal yedek akçe ve statü yedekleri gibi ayrımlar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra olağanüstü yedekler de ayrılmakta ve yedekler üzerinden dağıtım da mümkün olmaktadır. Temettü ödemesi içerisinde personele pay kalemi de yer almaktadır. Böylece elde edilen temettü ödemesi çeşitli kalemlere ayrılarak yasal çerçevede dağıtılmaktadır.