Kategori arşivi: İş Bankası

İş Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

İş Bankası genel kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde yapıldı. Saat 14.00’da başlayan toplantı İş Kuleleri 34330 Levent İstanbul adresinde gerçekleşmektedir. Toplantıya bankanın hissedarları ya da onlar tarafından kendilerine yetki verilen kişiler elektronik ortamdan da katılabilmektedir. Ancak elektronik katılım için elektronik imza sahibi olmak gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına fiziki olarak katılacak kişilerin toplantı gününde üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekir. Elektronik ortamdan toplantıya katılacaklar ise toplantıdan bir gün önce saat 21.00’a kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kayıt yapmalıdırlar. Bu şekilde kayıt yapıldığında ilgili hissedarın fiziki katılımı mümkün olmamaktadır.

İş Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı

2018 yılı İş Bankası olağan genel kurul toplantısı gündemi katılımcılara toplantıdan evvel bildirilmektedir. Gündemde yer alan toplam madde sayısı on birdir. Bu maddeler içerisinde ilk sırada açılış ve toplantı başkanlığının teşkili yer almaktadır. Ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması aşamasına geçilmektedir. Üçüncü madde olarak bağımsız denetim kurulu raporlarının müzakeresi, dördüncü madde olarak ise 2017 yılına ait bilanço ve kar ile zarar hesabının incelenerek onaylanması belirtilmektedir.

Genel kurul toplantısında görüşülen, müzakere edilen ve karara bağlanan diğer gündem maddelerine bakıldığında bunlar içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, denetçinin seçimi, kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespit edilmesi, yönetim kurulu üyelerine verilecek tahsisatın tespiti gibi maddeler yer almaktadır.

İş Bankası 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

İş bankası olağan genel kurul toplantısı genel müdürlük Oditoryum binasında 30 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır. Toplantıya katılım için hissedarların katılım şekillerine göre bazı belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihte yapılacak olan genel kurul toplantısına katılım için hissedarlara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir. Toplantıya ait tüm bilgiler hissedarların ulaşabilmeleri amacıyla banka şubelerinde, bankanın resmi internet sitesi üzerinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sistemi portalında yer almaktadır. Toplantının ardından raporlar ve bazı dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu çerçevesinde erişime açılmaktadır.

İş Bankası 2017 Net Kârı Ne Kadar?

İş bankası 2017 net kârı hesaplanırken dönem kârı içerisinden vergiler düşülmektedir. Buna göre 6.906.024.501.28 olan dönem kârı içerisinden 1.240.720.436.67 olan vergi çıkarılmaktadır. Geriye kalan tutar üzerinden de gerekli hesaplamalar yapılarak net dağıtılabilir dönem kârı olan 5.382.111.640.08 elde edilmektedir.

Elde edilen dönem net kârı çeşitli oranlara göre belirtilen tarihte dağıtılmaktadır. Bu dağıtım yapılırken ilgili kanunlar esas alınmakta ve tüm süreç yasal olarak ilerlemektedir. Kurucu hisselere dağıtılan kâr payı intifa senedi sahiplerine dağıtılan kâr payı ismiyle belirtilmektedir. Toplam dağıtılan kâr payı kendi içerisinde nakit ve bedelsiz olarak ayrılmakta, nakit dağıtım esas alınmaktadır.

İş Bankası Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Diğer adı kâr payı olan temettü ödemesi bankalar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İş bankası temettü ödemesi tarihi incelendiğinde bu tarih genel kurul tarafından toplantıda belirlenmektedir. 2018 yılı İş Bankası olağan genel kurul toplantısı neticesine göre temettü ödemesi toplantı raporunda belirtilecektir. Açıklanan toplantı tutanağına göre hesaplanan kâr payının dağıtımına 3 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu tarih genel kurul toplantısında yapılan oylama ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılacak olan ödemenin hisselere göre dağıtımı sağlanmış, yedek akçelere yapılacak olan yüzde onluk ayrım belirlenmiş ve tüm tutarlar detaylı şekilde hesaplanmıştır. Toplantı ile ilgili tüm detaylar 2017 yılına ait toplantı tutanağında yer almaktadır.

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: Ev sahibi olmak için çok fazla beklemenize gerek yok. Beğendiğiniz evi almak banka kredisine başvurarak bir an önce alabilirsiniz. Para biriktirmeye çalışarak almayı beklerseniz bu hem zaman alacaktır. Hem de beğendiğiniz evi sizden önce başka biri alacaktır.

Ev almaya karar verdiğiniz zaman birçok bankaya başvurarak konut kredisi kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz köklü bir banka olan İş Bankası ise gerekli olan evrakları tamamlayarak başvuru yapabilirsiniz.

Konut Kredisi İçin Gerekli Evraklar

İş Bankası kredi ürün yelpazesinden konut kredisi almak için başvuru esnasında bir takım evraklar hazırlamak gerekmektedir. Bu evraklar, üzerinde vatandaşlık numarası yazılı olan nüfus kağıdı, gelir belgesi, konut kredisi başvurusu için bankadan alınarak doldurulan başvuru formu, evli olanların eşi çalışıyor ise eşinin gelir belgesi ve alınmak istenen konutun tapusu gereklidir.

Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Konut kredisi kullanmaya karar verildikten sonra kişinin ne kadar geri ödeme taksiti ve toplamda ne kadar ödeyeceğini bilmesi hesap yapması açısından önemlidir. İş Bankası’ndan konut kredisi kullanmak isteyenler, bankaya ait olan internet sayfası aracılığı ile bu hesabı rahatça yapabilirler.

İş Bankası’nın web sayfasına girildiği zaman, sayfada kredi hesaplama aracı bulunur. Bu hesaplama aracı yardımı ile istenilen konut kredisi hesabı yapılabilmektedir. Çekilmek istenen konut kredisinin miktarı ve yapılacak olan ödemenin sıklığı seçilerek bu hesap yapılır. Her seferinde miktarlar ve ödeme sıklığı değiştirilerek yeni hesaplama yapılır. Böylece ne kadar taksit tutarı ile konut kredisinin bitiminde toplamda ne kadar bir ödeme yapılacağı her seferinde ekrana gelir. Böylece kişiler kendilerine uygun gelen ödeme süresi ile ödenecek miktarı belirleme fırsatı yakalar.

İş Bankası Konut Kredisi Hesaplaması

İş Bankası konut kredisi faiz oranı %1.07’dir. Fakat bu oran güncel olarak değişmektedir. Kredi kullanmadan önce mutlaka güncel faiz oranını kontrol ediniz. Çekmek istediğiniz kredi tutarını belirledikten sonra vade sayısını göre hesaplamanızı kolayca yapabilirsiniz. Örneğin; alacağınız 100.000 TL konut kredisi için 120 ayda ödemeleriniz aylık 1483,69 TL olacak ve toplamda 178.042,80 TL ödeme yapmış olacaksınız. Kredinin yanı sıra sizden 2044,63 TL Ekspertiz ve kredi tahsis masrafı alınacaktır.

Başvuru Sonucu Ne Zaman Belli Olur?

Gerekli olan evraklar hazırlanıp İş Bankası’na ait olan bir şubeye gereken konut kredisi başvurusu yapıldıktan sonra yapılan başvuru değerlendirmeye alınır. İş Bankası’na yapılan konut kredisi başvuruları en kısa zaman dilimi içerisinde değerlendirildikten sonra başvuru yapan kişiye başvuru sonucu bildirilir. Kişi onaylanan konut kredisi başvurusunu 1 ay içinde kullanma hakkına sahiptir. Sizlerde hemen İŞ Bankasından konut kredisi başvurusu yapmak için size en yakın İŞ Bankası şubesine gidebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

İş Bankası Hesap İşletim Ücreti Alıyor Mu?

İş Bankası Hesap İşletim Ücreti Alıyor Mu? Türkiye’de hizmet veren bütün bankalarda hesap açma, kapatma, işletme ve arşivleme gibi işlemlerine hesap kesim ücreti olarak müşteriden bir miktar para alınır. Bankaların müşterisinden bu ücreti tahsil ettikleri güne tahsilat dönemi adı verilirken İş Bankası da bu tahsilat dönemlerini uygulayan bankalardan bir tanesidir.

İş Bankası’nın Hesap Kesim Ücretleri

Bankaların uygulamış olduğu hesap işletim ücretleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi de dahil edilmiş olan ücretlerdir. Alınan bu ücretlerin tahsilatı sırasında İş Bankası müşteriyi baz alarak işlem yapar. İş Bankası dahilinde birden fazla hesabı olan müşteriye ayriyeten hesap işletim ücreti alınmaktaydı.

İş Bankası’nın tahsilat dönemleri yıl içerisinde 1. yarı yıl, 2. yarı yıl olmak üzere iki kere alınırken günümüzde bu tutarlar alınmamaktadır. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik içerisinde yer alan hükümler doğrultusunda hesap işletim ücretleri kesilir.

İş Bankası Hesap Kesim Ücreti Almayan Uygulamalar

Bankanın müşteri memnuniyetini arttırmak amacı ile başlatmış olduğu hesap kesim ücreti almayan uygulamalar sayesinde vadesiz mevduat hesaplarından işlem alınmamasına karar verildi. Yüzde yüz Bankacılık kampanyası altında çıkarılan ve uygulama dahilinde İş Bankası’nın müşterisi olan ve müşteri numarası ile birlikte işlem yapan kişilerden kesim ücreti alınmıyor. Vadesiz mevduat hesabı dışında kalan müşterilerine de hesap kesim ücretinden muaf olabilmeleri adına pek çok avantaj sunan İş Bankası bu konuda öncü bankalardan bir tanesi olarak biliniyor.

İş Bankası Hesap Kesim Ücretinden Muaf Olmak

İş Bankası’nın sunduğu muaflık durumundan yararlanabilmek için bankanın kampanyalar dahilinde sunduğu hesaplardan yararlanılabilir. Bu hesaplar dahilinde; kredi bağlantılı olan sigorta ödemeleri, tüketici kredileri, kumbara fonunun bulunduğu hesaplar, 28 yaşının altında olan öğrencileri açtırmış olduğu TL hesapları, maaşlarını İş Bankası’ndan emeklilerin bulunması gibi pek çok etmen yer alır. Bu etmenler içerisinde yer alan kişiler hesap kesim ücretlerinden muaf olarak yapacakları finansal işlemleri her hangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilirler. İş Bankası’nın hesap kesim ücretlerinin dahil olduğu işlemler hakkında net bilgi için müşteriler 0850 724 0 724 numarasını arayabilirler.

İŞ Bankası Çeyiz Hesabı Nasıl Açılır?

İŞ Bankası Çeyiz Hesabı

Çeyiz hesabı, evlilik masraflarının bir kısmını önceden biriktirerek, evlilik zamanı geldiğinde sıkıntıya düşmemek için açılan hesaptır. Uygun faiz oranı ve %20 devlet katkısıyla çeyiz hesabını, 24 yaşını doldurmayan ve evli olmayan kişilerle, çocukları için aileler de açtırabilir. Çocuk miktarının sınırlanmadığı hesap açmada sadece yasal veli olma şartı aranıyor. Ayrıca açılacak hesap sadece TL olarak açılabiliyor.

Çeyiz Hesabı Açmanın Şartları

Çeyiz hesabı, 3 yıldan 5 yıla kadar açılabilen bir vadeli hesaptır. Hesap açtıracaklar, T.C. vatandaşı ve devletin verdiği mavi karta sahip olmalıdır. 18 yaşından küçükler için velileri tarafından açılabiliyor ve büyükler için ise hiç evlenmemiş olma ve 24 yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. Evlilik niyetinde olan çiftlerin ikisi de ayrı ayrı hesap açabilir ve devlet katkısı ikisine de verilir.

Böylece evlenecek olan çiftlerin ikisi de tasarruf yapmış oluyor. Açılan hesaba en az 100 TL olmak üzere, aylık veya üç aylık olarak ödeme yapılabiliyor. Aylık ve 3 aylık ödeme miktarları, banka şubelerinden öğrenilebilir. Aylık ödemelerde 3 defa, 3 aylık ödemelerde ise bir defa ödeme aksatılırsa devlet katkısı verilmiyor. Çeyiz hesabı vadesinden önce kapatılırsa faiz ödenmiyor ve başka bankalara da aktarılamıyor. Beklenmeyen nedenlerden dolayı paraya ihtiyacı olan hesap sahipleri, yılda en fazla iki defa hesaplarından para çekebiliyorlar. Ayrıca çeyiz hesabı açılırken bankanın belirleyeceği limite kadar nakit olarak para da yatırılabiliyor.

Yasal Şartlar

Devlet katkısını alabilmek için, kişilerin evlilik tarihinden en az üç yıl süresince hesaba ödemelerini yapmaları, 27 yaşını doldurmadan evlenmeleri, düzenli ödemeleri aksatmamış olmaları ve evliliği takip eden altı ay içinde, ilçe nüfus müdürlüğünden alacaklar ilk evlilik olduğunu gösteren belge ve aile cüzdanı ile bankaya müracaat etmeleri gerekiyor.

Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

Devlet katkısı 36 aydan daha az süren ödemeler için verilmiyor ve birikimler; 36-47 aylar arasında ise %10, 48-59 ay için %15 ve 60 aydan fazla ise %20 oranında hesaplanarak veriliyor. Ayrıca her süre için maksimum ödenecek miktarlar da belirtiliyor.

iş bANKASI Çeyiz Hesabı Nasıl Açılır?

 

Sizlerde çeyiz hesabı açtırmaya karar verdiyseniz hemen size en yakın İŞ Bankası şubesine giderek kolayca başvuru yapabilir ve birikim yapmaya başlayabilirsiniz.

İŞ Bankası İnternet Bankacılığı Şifresi Öğrenme, Değiştirme

İŞ Bankası İnternet Bankacılığı Şifresi Öğrenme: İş bankası internet bankacılığının da tıpkı kredi kartlarında olduğu gibi kullanıcılarına özel şifreleri bulunuyor. İş bankası internet bankacılığı üzerinden iş bankasın da yaptığınız birçok işlem yapılıyor. İş bankası internet bankacılığı sayesin de bankaya gitmeden vadeli vadesiz hesap açabilir, hesap hareketlerini kontrol edebilir ya da hesaplarınızı banka şubesine uğramadan kapatabilirsiniz. Aynı zaman da yapmış olduğunuz herhangi bir işleme dair makbuzu PDF dosyası olarak telefonunuza indirme imkânınız bulunuyor. İş bankası internet bankacılığının bir diğer iyi yanı ise internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerin masrafı normal den daha ucuz hatta bazı işlemler internet bankacılığına özel tamamen ücretsiz olarak yapılıyor.

İş Bankası İnternet Bankacılığı

Günümüzün en büyük avantajlarından bir tanesi de bankacılık alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte birçok işlemi internet bankacılığı yöntemiyle dakikalar içerisinde yapmaktır. Bankaya giderek saatlerce sıra beklemek ve işlem yaptırmak yerine Mobil veya internet bankacılığından kolayca işlemlerinizi yapabilirsiniz. İş bankası da müşterilerine bu kolaylıkları sağlayan bankaların başında gelmektedir.

İnternet Bankacılığı Genel Özellikleri

Müşteriler, İş Banka’sının Bireysel İnternet Şubesi’nden yedi gün yirmi dört saat faydalanabilmektedir. Müşteriler İş Bankası İnternet Bankacılığı ile, ödemelerini takip edebilmekte, sunulan uygun fiyat ve oranlar ile yapacakları işlemlerini hızlıca ve kolayca gerçekleştirebilmektedir.

İş Bankası İnternet Bankacılığında Neler Yapılabilir?

Müşteriler, internet bankacılığının temasını bireyler zevklerine göre seçebilmekte, arkadaş, eş ve dostlarının fotoğraflarını yükleyebilmekte ve onlara kolay ve hızlı şekilde para aktarabilmektedir.

Müşteriler, hesaplarındaki tüm gelişmelerden Bildirim Alanı sekmesinden kolaylıkla haberdar olabilirler. Borsa’ya para yatırabilmekte, paralarını borsada değerlendirebilmekte, borsayı ücretsiz olarak izleyebilmekte ve tüm bunlardan Borsa İşlem Platformu aracılığıyla faydalanabilmektedirler. Yüksek standartlarda güvenlik önlemleri alınmış bir internet bankacılığıyla işlem yapılmaktadır.

Uygulamanın ana sayfasında yer alan sosyal medya araçlarını etkinleştirerek bireyler, kendilerine özel fırsatların olup olmadığını kolayca öğrenip var ise fırsattan yararlanabilirler. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen İş Bankası müşterilerinin www.isbank.com.tr sitesine girmesi, İnternet Şubesi-Bireysel butonuna tıklamalı ve fırsatlardan yararlanmaya başlamalıdır.

İnternet Şubesine Giriş Nasıl Yapılır?

Hesap açılışı yapılırken müşterinin cep numarası, sisteme tanımlanmış ise, giriş için sadece müşteri numarası ya da TC kimlik numarası ile şifre girilerek giriş yapılabilmektedir. Giriş yaparken bazı bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

Müşteri Numarası

Birey, müşteri numarasını bilmiyor veyahut hatırlamıyor ise, bankamatik kartının üzerinden ya da kredi kartı ekstrelerinden müşteri numarasını öğrenebilir. İş Bankası şubelerini arayarak da müşterini numarasını öğrenebilirler. İşlem yaptığınız banka dekontlarında da yine bilgileriniz yer almaktadır.

Banka/Kredi Kartı No

Bankamatik kartının veya kredi kartının üstünde yazılı halde bulunan on altı haneli kart numarasını kullanarak da internet şubelerine giriş yapılabilmektedir.

Müşteri Şifresi

Bireyler müşteri şifresini almadıysa ya da unuttuysa, en yakın bankamatiğe giderek, İş Bankası şubelerini telefon ile arayarak, geçici müşteri şifresi edinerek ya da anında şifre adındaki uygulamadan yardım alarak şifrelerini belirleyebilirler. Geçici olarak alınmış olan şifreler, alındıktan sonra beş gün içerisinde kullanılmalıdır, aksi halde, tekrar bir şifre almanız gerekecektir. Beş gün içerisinde giriş yapılmaz ise şifre geçerliliğini kaybedecektir.

E-devlet İle Giriş

Bireysel internet şubesine giriş yapıldıktan sonra, e-devlet logosuna tıklanıp, e-devlete kolayca bağlanma imkanı sunmaktadır. Buda son yıllarda yapılan en iyi uygulamalardan bir tanesidir. PTT şubelerine giderek şifre alma sıkıntısı da bu uygulama sayesinde ortadan kalkmış oldu.

Sizlerde İş Bankası internet bankacılığı açtırmak için hemen en yakın İş Bankası şubesine gidebilir ve şifrenizi alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

İş Bankası İnternet Bankacılığı Şifresi Alma

İş bankası internet bankacılığından yararlanmak için iş bankasının kişisel ya da kurumsal olarak banka müşterisi olmanız gerekiyor. Bu nedenle iş bankasın da hesabınız olmalı ya da iş bankasın da yeni bir hesap açmanız gerekiyor. İş bankası hesabınız varsa ya da yeni hesap açtıktan sonra iş bankası internet bankacılığı şifresi almak için iş bankası web sitesini ziyaret ederek sitenin ana menüsünde bulunan anında şifre ala tıklayarak şifre alma işlemi için gereken formu doldurmak için başka bir sayfaya geçiş yapıyor.

Yeni sayfaya geçiş yaptıktan sonra karşınıza gelen yeni sayfada belirtilen yerlere TC kimlik numarasını ve cep telefon numaranızı yazdıktan sonra 6 haneli numarayı da yazarak devam ediyorsunuz. Daha sonra telefonunuza onay kodu mesaj olarak gönderilecek gelen kodu istenilen bölgeye yazdıktan sonra son işlem olarak kart bilgilerinizi ve şifrenizi girdikten sonra işleminiz tamamlanıyor.

İş Bankası İnternet Bankacılığı Şifre Yenileme

İş bankası internet bankacılığından daha önce almış olduğunuz şifreyi unuttuğunuz durumlarda. İş bankası internet bankacılığından yeni bir şifre alma şansınız bulunuyor. İş bankası internet bankacılığın da yeni bir şifre almak için web sitesi üzerin den ya da telefon bankacılığı üzerinden yeni şifre alma işleminizi yapabilirsiniz. İnternet bankacılığın da kullanmış olduğunuz eski şifrenizi yenilerken yapmanız gereken ise şifre alma işleminde yaptığınız işlemi tekrar yaparak en son da ki şifre yerine yeni şifrenizi yazmanız gerekiyor.

Tüm bunları yapabilmek için İŞ Bankası internet sitesine giriş yapın ve anıda şifre sekmesini kullanarak bilgilerinizi girmeniz gereken alana ulaşın. Daha sonra bu kısımdan kişisel bilgilerinizi girerek şifrenizi kolayca yenileyebilirsiniz.

İş Bankası ATM Para Çekme Limiti

İş Bankası ATM Para Çekme Limiti. Günümüzde hızla ilerlemekte olan teknoloji sayesinde, bankaların mobil bankacılık uygulamaları hızla artmaktadır. Mobil bankacılık, vatandaşların işlerini tek bir tıkla oturduğu yerden yapmasına olanak sağlamakta. Türkiye’de binlerce şubesi bulunan İş Bankası, hem mobil bankacılık olarak hem de ATM’ler olarak en iyi hizmet veren bankalardan birisi konumunda yer almakta. Hemen hemen her bölgede ATM’si bulunan İş Bankası, müşterilerine kolay ve hızlı bir biçimde para çekmesine olanak sağlamaktadır. Fakat bankalar, belirlemiş olduğu para çekim limitine kadar olanak sağlamakta.

ATM Para Çekme Limiti

Tüm müşterilerin gün içerisinde çekebileceği ücretler, diğer müşterilere göre farklılık gösterebilmekte. Bunun nedeni ise aylık maaş ödemelerine göre limitin belirlenmesidir. Limitinizin üzerinde ki para çekim talepleri içinse bankalar, farklı farklı komisyon ücretleri alabilmekte. Banka kartlarında ki limit, günlük çekilebilecek tutarınızı temsil etmektedir. Limit arttırma talebinde bulunmak için bankayla iletişime geçilip limit yükseltmek gerekmekte. İş Bankası ATM’lerinden günlük çekilebilecek en fazla tutar 1.500 Türk Lirası’dır. Bu ücretin üzerinde çekilebilecek tutarlar için 15-20 Türk Lirası arasında bir komisyon ücreti alınabilmekte.

ATM’lerde Yapılabilecek İşlemler

İş Bankası, ATM’lerden yapılabilecek olan günlük para çekme limitini nakit çekebilmenin yanı sıra kredi kartı, cebe havale veya avans çekme gibi özellikleri içinde barından bir ATM uygulamasıyla müşterilerine hizmet sağlamakta. ATM’lerden yapılabilecek olan nakit çekim limitleri bankadan bankaya da değişiklik gösterebilmekte.

Aynı zamanda bu limit banka müşterilerinin yer almakta olduğu gruba göre de değişiklik göstermekte. İş bankası bankamatiklerinden para çekmek için müşterinin yanında bankamatik kartı veya kredi kartı olmasına gerek olmamakta. ATM’lerde bulunan kartsız işlemler bölümünden bir kaç güvenlik soruları geçilmesi durumunda hesaba ulaşılabilir, işlemler bu şekilde de kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra İş Bankası, yine kartsız işlemler bölümünden cepten havale yapılabilmesine olanak sağlamakta.

Günlük Para Çekme Limitini Arttırma

Günlük para çekme limitini arttırabilmek mümkün. Bankayla görüşüp günlük para çekim limitini arttırma talebinde bulunduktan sonra İş Bankası, 3 gün içerisinde olumlu veya olumsuz bir şekilde olmak üzere kararlarını bildirmekte. Diğer bir yol ise saat 23:55’de ki günlük parayı alabilir, 00:00’da ise diğer günün parası alınabilmekte.

İŞ Bankası Dilekçe Örneği

İŞ Bankası Dilekçe Örneği, son yıllarda teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte bankacılık sisteminde de büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Günlük yaşantının bir parçası haline gelen ve ay içerisinde birden kez uğradınız bankalar başta maaşlar ve nakit ihtiyaçlar olmak üzere birçok işlem için kullandığımız bir yer olma özelliğine sahip. Süper marketten alışveriş yaparken bile bankaları vermiş oldukları kredi kartları ile ödeme yapılmaktadır. Kiralar bankaların internet şubesi vasıtası ile yatırılmaktadır. Telefon bankacılığı sayesinde bankalarda bulunan mevduat hesapları hakkında talimatlar vermek mümkündür.

Bankacılık Sistemi

Bankacılık sistemi Türkiye’de son derece iyi ve sistematik işlemekte olan ve sağlam bir temelleri olan kurumlara dayanır. Tüm bankalar müşterilerinin isteklerini gerçekleştirirken bu işlemi kesin olarak sözleşme ya da sözlü ve yazılı talimatlara bağlamak zorundadırlar. Bankalar müşterilerinin talimatlarının dışında kesinlikle işlem yapamamaktadırlar. Bunun aksine davranışlarda bulundukları zaman bütün mesuliyetler çok ağır cezai işlemler ile karşılanmaktadır. Usulsüz işlem ve kayıtsız olan işlemlerden sakınmak üzere bankalar, yapılacak olan bütün işlemlerle alakalı dilekçe talep etmektedir.

İş Bankasına Dilekçe Yazma

İş Bankası, tüm müşterileri ile olan hizmetlerine başlamadan evvel İş Bankası’na ait hizmet sözleşmesini imzalamaktadır. Hazırlanan bu sözleşmeye imza atıldıktan sonra banka bünyesinde bir mevduat hesabı açılır ve hizmete başlanır. Daha sonrasında örnek verilecek olunursa, kredi çekme isteklerinde kredi ile ilgili genel bir sözleşme imzalarlar. Bunun dışında yatırımlı bir hesap açılmak istenildiğinde anapara piyasası ile ilgili işlemler çerçeve sözleşmesi imzalanmaktadır.

İş Bankası ile müşterileri arasında yapılan işlemler söz konusu sözleşmeler ışığında hazırlanır. Kredi ile ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından kredi ile ilgili ödemeler gerçekleştirmez halde bulunulur ise bankanın hukuk sorumlusu müşteri aleyhine takip davasını daha önce imzalanmış kredi ile ilgili genel sözleşmesinin ışığında gerçekleştirir. Kimi zaman bu tür sözleşmeler imzalanmasının ardından, sözleşmedeki yer alan bazı maddelerinin değiştirilmesi veya bitirilmesi gerekmektedir. Bunun gibi hallerde, müşteriler İş Bankası’na, dilekçe yazmak zorundadırlar.

İş Bankasına Dilekçe Yazımı

Dilekçe yazmaya başlarken hitaben şu şekilde başlanmalı ve devam edilmelidir.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne;

Bankanızın, İzmir Konak şubesinde bulunmakta olan 8635546 numaralı mevduat hesabımın kapatılması hakkında gereğinin icra edilmesini arz ederim.

Fuat DEMİRKAPI

Tarih;

Adres;

Kimlik no;

Telefon numarası;

Bunun dışında imza atılarak tamamlanır.

İş Bankası Pos Destek Hattı

İş Bankası Pos Destek Hattı

(İş Bankası Pos Destek Hattı, İş Bankası Pos Destek Hattı İletişim Numarası)

Pos makineleri iş hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini almış durumdadır. Her alanda kullanılması mümkün olan pos makineleri insanlara büyük kolaylıklar sağlıyor. İş yeri olarak kart taşımayan insanlara pos imkanı sunmak memnuniyeti artırdığı gibi yeni müşteri portföyü de kazandırır.

Para üstü verme, kasada para bulundurma zorunluluğu veya hırsızlık olasılığı ile de uğraşma durumu ortadan kalmış olur. İş yerlerinin en çok çalıştığı bankalardan biri olan İş bankası yaptığı kampanya ve ek taksitlerle daha cazip hale gelmeyi başarmaktadır.

İş Bankası Pos Başvuruları

En yakın İş Bankası Şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca internet şubesi üzerinden pos menüsü aracılığı ile de başvuru yapılabiliyor.

Çalışma Şartları

Pos cihazınızdan yaptığınız çekimlerin ertesi gün mü , günü gelince mi hesaba geçmesi seçimi size aittir. Bu tercihi yapılırken işyerinin gelir ve giderleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Ertesi Gün Ödeme Almak İçin

Pos cihazından yapılan çekimler ertesi gün hesaba geçsin isteniyor ise komisyonlu veya sabit tarifeli pos olmak üzere iki ayrı seçenek sunulmuştur. Komisyonlu tarifede belli bir komisyon karşılığında çekim ertesi gün hesaba yatar. Sabit tarifeli pos tercihiniz ise üye iş yeri olarak belli bir ücret karşılığında üst limit veriliyor. Yapılan çekimlerde sabit bir tutar dışında herhangi bir ödeme yapmadan ertesi gün hesaba geçiş sağlanıyor.

Günü Geldiğinde Ödeme Almak İçin

Komisyon ödemeden haftalık, aylık yada belirlenen günlerde ödemelerin toplu yatma sistemidir. Ödeme alma günü belirlenir ve belirlenen gün çekimler toplu halde hesaba aktarılır.

Pos Destek Hattı

Pos makinesinde yada yapılan işlemlerde herhangi bir sıkıntı veya sorunla karşılaşılması durumunda 7 / 24 saat ulaşılabilen 0850 7247767 numaralı müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.

İş Bankası Bireysel Kredi Hesaplama

İş Bankası Bireysel Kredi Hesaplama

Artık her nakit ihtiyacımızda ilk olarak bankalara başvurmaktayız. Bireysel kredi adı altında, her ihtiyacımız için bankalar bize kredi imkanı sağlamaktadır. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan internet bağlantısı olan her yerden kredi kullanabilirsiniz. Bireysel kredilerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kredi kullanılabilir.

İhtiyaç kredisi

Evinizdeki eşyaları yenilemek istediğinizde, eğitim giderlerinizi karşılamak, tatil veya birikim yapmak için, kullanacağınız kredinin adı ihtiyaç kredisi olarak belirlenmiştir. İhtiyaç kredilerinin vadeleri yapılan düzenlemeler ile 48 ay ile sınırlandırılmıştır. Genel olarak teminat istenmez kredi skor puanınız yüksek ise banka şubesine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla kullanabilirsiniz. Fakat faiz oranları diğer kredi türlerine göre daha yüksektir.

Taşıt Kredisi

0 km veya 2. El binek ya da ticari her türlü araç alımlarınızda taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Kredi çekerken teminat olarak aldığınız araca ipotek konulmaktadır. Araç bedeli 0 araçlarda satış bedeli, 2. El araçlarda kasko bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Bankalar araç kredisi kullanırken kasko yaptırmayı zorunlu kılmışlardır. Taşıt kredilerinde vade 48 aydır.

Konut Kredisi

Hayalinizde ki eve kavuşabilmeniz için, bankalar aracılığı ile ev kredisi kullanabilirsiniz. Ancak peşin olarak ev bedelinin % 25’i elinizde olmalıdır. Bankalar ev bedeli belirlemek için ekspertiz aracılığı ile eve gelip bakmaktadır. Faiz oranları diğer kredilere göre daha uygundur. Vade tarihi 120 ay ile sınırlandırılmıştır. Aldığınız eve borcu bitene kadar bankalar ipotek koymaktadır.

İpotekli İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç kredisi çekmek istediğinizde tutar yüksek ise bankalar, elinizde tapusu bulunan ev, arsa veya iş yerinizi ipotek alarak istediğiniz miktardaki krediyi kullanmanızı sağlar. Teminatlı olmasına rağmen, ihtiyaç kredisi olduğu için vade tarihi 48 ayı geçemez. Borç bittiğinde taşınmaz üzerindeki ipotek kaldırılır. Faiz oranları teminatsız ihtiyaç kredisine göre daha uygundur.

İş Bankası Bireysel Kredi Hesaplama

Hesaplama yapabilmek için öncelikle alacağınız kredi miktarını ve toplam vadeyi belirlemeniz gerekmektedir. İş Bankası müşterilerine tüketici kredisi imkanı sağlıyor. Sizlerde bu kredi imkanından faydalanabilmek için öncelikle ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Daha sonra ödemenizi ne kadar süre boyunca yapacağınıza karar verin. Aylık ödeme miktarınızı ne kadar düşük yaparsanız ödeme konusunda da o kadar rahat edersiniz. Örnek bir hesaplama yapacak olursak İş Bankasından 48 ay vadede 25.000 TL krediyi hesaplayalım.

%1,31 faiz oranı ile 48 ay vade de 25.000 TL aldığınızda;

Aylık Ödemeniz: 745,71 TL

Toplam Ödemeniz: 35.794,08 TL olmaktadır.