Kategori arşivi: Ekonomi

konkordato nedir

Konkordato Nedir? Konkordato Talebinde Bulunanlar

Bir ülkedeki ekonomik durum kötüye gittiğinde veya bir şirket mali açıdan zor durumda kaldığında ‘konkordato’ kelimesini sıkça duyabilirsiniz. Batmakta olan şirketlerin veya batık şirketlerin borçlarını ödemelerini sağlayan sisteme ‘konkordato’ adı verilmektedir. Ayrıca iflastan kurtulma adına yani bir şirketin kurtarılması adına da konkordato uygulanabilmekte ve şirketin borçlarını daha kolay bir şekilde ödemesi hedeflenmektedir.

Birçok şirketin konkordato ilan ettiğini görseniz de bu o kadar kolay bir süreç değildir. Bunun için belli şartların oluşması ve firmanın (konkordato talep eten şirket) da belli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor.

Konkordato Ne Anlama Geliyor?

Konkordato, bir şirketin iflas etmemek için taviz vermesi ve alacaklılarla anlaşması anlamına gelmektedir. Borçlu şirket bu süreç içerisinde borç yapılandırması isteyebilir. Alacaklı kısım alacağı kısımda bir miktarda indirimde bulunur, borçlu şirket ise borçlarını biraz daha uzun vadede yapılandırmak isteyebilir. Bu şekilde borçlu – alacaklı arasında verilen tavizler ve atılan adımlarla birlikte en azından borcun ödenmesi ve borçlu şirketin iflasının önlenmesi amaçlanır.

İflastan farklı olarak konkordato işleminde borcun ödenmesi amaçlanmakta ve bu yüzden hem borçlu hem de alacaklı şirket tarafından bir takım tavizler verilmektedir. Ticaret mahkemesinin onayı ile geçerlilik kazanan konkordato iyi niyetli olan şirketlerin borçlarını ödemeleri için onlara bir süre verilmesi anlamına geliyor. Günümüzde iflas talebinde bulunan veya bulunacak olan şirketler için alacaklı olan firma veya bireyler konkordato talebinde bulunabilir. Bunu neticesinde borçlu şirkete 2 aylık bir süre verilir ve bu 2 aylık süre içerisinde şirketin toplam borcunun en az yarısını ödemesi istenir. Tabii bu borcun yarısı 2 aylık süreç içerisinde ödenemeyecek durumdaysa talep reddedilebilir ve konkordato talebi kabul edilmez.

Konkordato Talebinde Bulunma

Konkordato talebi iki türlü işlemektedir. Borçlu şirket borçlarını ödemek adına konkordato talep edebilirken, alacaklı olan kişi veya kurumlar da borçlu şirket hakkında konkordato sürecinin başlamasını isteyebilir.

Bu talep borçlunun bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu süreçte mahkemeye bazı evrak ve belgeler de sunulması gerekmektedir. Eğer konkordato talebinde bulunulacak şirketin birden fazla şubesi mevcutsa merkez şube neredeyse orada bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Borçluların konkordato talebi sadece mahkemenin kararıyla sonuca bağlanmıyor. Alacaklı olan kişi veya kurumlar görüşme için çağrılıyor ve görüşmenin olumlu geçmesi yani alacaklıların konkordato’yu kabul etmesi durumunda Asliye Ticaret Mahkemesi onayına sunuluyor. Mahkemede onaylanan konkordatoyla birlikte süreç de tamamlanmış oluyor.

ASELSAN Hisseleri Nasıl Alınır? ASELSAN Halka Arz Nedir?

ASELSAN Hisseleri Nasıl Alınır? ASELSAN Halka Arz Nedir? Türkiye’nin gündeminden düşmeyen haftalardır reklamlar ve bankalar aracılığıyla duyurusu yapılan ASELSAN hakkında detayları bilgiler…

ASELSAN özellikle son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş ve Türkiye’nin en iyi şirketlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Milli Ve Yerli üretimi destekleyen 1975 yılında kurulan (TSKGV) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı anonim bir şirkettir. Hisselerinin de büyük bir kısmı %84,58’i Bu Vakıfa aittir. Halka arz edilmesinden sonra daha çok gündeme gelen ASELSAN hisselerinin %60’ı Yurt içinde ve %40’ı Yurt dışında olmak üzere halka arz edilmiştir.

Halka arz işlemlerinden elde edilen gelirler yine şirketin gelişimi için yatırımlarda kullanılacak. Yapılan açıklamaya göre bu hisselerden elde edilecek gelirin  % 40’ı yapay zeka üzerine yapılacak çalışmalarda, yüzde 10’u işletmenin ana sermayesine, % 20’sinin Ar-Ge çalışmalarına, kalan % 30’un da satın alma ve diğer işlemlerde kullanılacak.

Aselsan Hisseleri

Aselsan Hakkında

Ülkemiz geliştikçe, güçlendikçe ve bulunduğu jeopolitik bölge itibariyle etkisi arttıkça, silah sanayi konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtulmak ve kendi askeri elektronik sanayiini kurmak bir zorunluluk olmuştur. Bu amaçla 1975 yılında, başta Silahlı Kuvvetler olmak üzere bütün müşterilerine, ulusal kaynakları kullanarak tamamen özgün ürün ve sistemler, özellikle askeri haberleşme araçları tasarlamak ve ulusal kaynakların ve varlıkların değerini sürekli artırmak amacı ile Aselsan kurulmuştur. Aselsan tanımlaması, askeri elektronik sanayii ifadesinden türetilmiş bir kısaltmadır.

Kuruluşunda Aselsan, hedeflerini askeri haberleşme alanında gelişmek için belirlemiştir. Ancak bugün, elektronik cihazlar ve sistemler alanında farklı kuruluşların da ihtiyaçlarını karşılayan bir teknoloji üssü durumundadır.

Kurulduktan sonra kısa sürede tamamen özgün haberleşme cihazları geliştiren, tasarlayan, üreten ve bu ürünlerin satış sonrası servis hizmetlerini veren Aselsan, bugün bu alanda dünyanın ilk 100 şirketi arasında yer almaktadır. Sadece ülkemiz için değil, başka ülkelerin ihtiyaçları için de yüksek teknolojili askeri elektronik ürünler üretmektedir. Bu amaçla yerel kuruluşlar ile de işbirliği yaparak uluslararası piyasalarda ortaklıklar kurmakta ve yatırım yapmaktadadır. Sürekli ürün çeşitliliğini ve müşteri sayısını arttırmaktadır. Aselsan bugün dünya çapında tanınan bir marka haline gelmiştir. Bu alanda dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında Aselsan, 2017 yılında 57’nci sıraya yükselmiştir.

Aselsan’ın bu başarısında, Ar-Ge çalışmalarının katkısı çok büyüktür. Küresel piyasalarda değer yaratması, sürdürülebilir büyümesini koruması ve rekabet gücünü arttırması, sözleşme kapsamında yapılan geliştirme çalışmaları ve her yıl cirosunun yüzde 7 oranında finans ettiği Ar-Ge çalışmaları sayesindedir. 2017 yılında dış kaynaklı Ar-Ge çalışmalarına 334 milyon Dolar, öz kaynaklarından karşılanan Ar-Ge çalışmalarına 85 milyon Dolar harcamıştır.

Aselsan’ın ilk tesisleri 1979 yılında tamamlanmıştır ve ertesi yıl üretim faaliyetlerine geçmiştir. İlk üretimleri sırt ve tank telsizleridir. Bir sonraki yıl ilk el telsizlerini ve banka alarm sistemlerini üretmiştir. Bugün gelinen noktada, yazılım tabanlı telsiz ürünleri arasında elektronik harp korumalı el telsizleri üretilmektedir. Bu yeni nesil UHF (çok yüksek frekanslı) telsizler, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin sabit ve hareketli tüm unsurlarında kullanılabilecek kapasitededir.

Aselsan hisselerinin yüzde 85’e yakın bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na aittir. Kalan hisseler ise Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Aselsan Hisseleri Ne Olur?

 Aselsan Hisseleri Ne Olur?

Kurulduktan kısa bir süre sonra (1983 yılında) Aselsan ilk ihracatını gerçekleştirmiştir. Bundan sonrasında da sadece ülkemizde değil yabancı ülke piyasalarında da tercih edilen ve değer verilen bir şirket haline gelmiştir. Aselsan, telsiz haberleşmesi alanında tasarlanan ve üretilen ürünlerle, topyekün sistem çözümleri sunabilmektedir. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin hepsine birden yazılım tabanlı telsiz ürünler geliştirmektedir. Dünyada bu şekilde faaliyet gösteren dört şirketten biri Aselsan’dır.

Günümüzde Aselsan’ın ürün yelpazesi içinde radar ve elektronik harp sistemleri, askeri ve sivil haberleşme sistemleri, aviyonik sistemler, elektro-optik sistemler, komuta kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri, ulaşım sistemleri, savunma ve silah sistemleri, deniz sistemleri, enerji ve güç yönetimi sistemleri ve daha birçok sistem bulunmaktadır.

Aselsan 21 Mayıs 1990 tarihinde halka arz edilmiş ve ilk olarak 1 Ağustos 1990 tarihinde borsada işlem görmüştür. Şimdi Aselsan’ın ikincil halka arz süreci yaşanmaktadır. Şirketin hisseleri için 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında talepler toplanmıştır. Şirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1.14 milyar TL’ye yükselmiştir. Sermaye artış oranı yüzde 14’dür. İkincil arzda halka 140 milyon hisse senedi sunulmuştur ve halka arz fiyatı 21.35 TL ile 26.00 TL aralığındadır (ortalama fiyat 23.68 TL).

İkincil arz sonrasında Aselsan’ın halka açılma oranı yüzde 15.3’ten yüzde 25.7’ye yükselmiş olacak. Hisseler Borsa İstanbul’da işlem görmeye 7 Haziran 2018 tarihinde başlayacak.

Beş kıtada 60’tan fazla ülkede, tamamen ulusal kaynaklarla tasarlanan ve üretilen Aselsan ürünleri kullanılmaktadır. Bu başarının bundan sonra da katlanarak büyümesi beklenmektedir. Bu yüzden bu ikincil halka arza, ülke içinden ve dışından çok büyük ilgi gösterilmiştir. Bu çerçevede Aselsan hisselerinin yüksek işlem hacmine ulaşması ve fiyatının yükseliş trendine girmesi beklenmektedir.

Aselsan Hisseleri Artar Mı?

Aselsan Hisseleri Analizleri

Aselsan ilk aşamada, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, sermayesini 210 milyon TL arttırmayı öngörmüştü. 2 Nisan 2018 tarihinde bu yönde Genel Kurul kararı alınmış ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmişti. Ancak bugünün konjoktürü, ülkemiz ve uluslararası piyasalar açısından yeniden değerlendirilmiş ve 18 Mayıs 2018 tarihinde halka arz edilecek pay sayısında değişiklik yapılmıştır. Buna göre şirket sermayesinin 140 milyon TL arttırılarak bu sermayeyi temsil eden 140 milyon hissenin halka arzına karar verilmiştir. Bu ikincil arz ile birlikte Aselsan’ın halka arz oranı yüzde 15.3’ten yüzde 25.7’ye yükselmiştir. Hisselerin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlama tarihi 7 Haziran 2018’dir.

Aselsan Hisse Yorumları 2018

Şirketin hisseleri için talep toplama işlemleri 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yapılmıştır. Halka arz fiyatı 21.35 TL ile 26.00 TL aralığında belirlenmiştir (ortalama fiyat 23.68 TL).

Planlanan ikincil halka arz işlemleri ile ilgili olarak, Aselsan tarafından 23.05.2018 tarihinde seans açılmadan önce şirket paylarının işlem sırasının kapatılması istenmiştir. Talep toplama işlemleri ve borsada yapılacak toptan alış satış işleminin takası tamamlandıktan sonra, 7 Haziran’dan itibaren hisseler borsada yeniden işlem görmeye başlayacak.

İkincil halka arzda sunulan 140 milyon hissenin yüzde 60’ı yerli yatırımcılara, yüzde 40’ı ise yabancı yatırımcılara tahsis edilmiştir. Bu halka arz işleminden 3 milyar TL bir gelir elde edilmesi beklenmektedir.

Aselsan tarafından yapılan açıklamaya göre bu gelirin yüzde 10’u işletme sermayesine, yüzde 20’si Ar-Ge çalışmalarına, yüzde 30’u satın alma ve birleşme operasyonlarına harcanacak. Ancak yüzde 40 gibi büyük bir pay, yapay zeka çalışmaları için kullanılacak.

Aselsan’ın 2022 yılına kadar, 7.5 milyar Dolar tutarında imzalanmış sözleşmeleri bulunmaktadır. 2017 yılında 784 milyon TL ihracat yapılmıştır. Önümüzdeki beş yıl içinde ihracatın 1 milyar Dolar olması beklenmektedir. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarında 1.7 milyar TL harcanmıştır (cironun yüzde 7’si). Aselsan şu anda ülkemiz savunma saniyiinin tek başında yüzde 40’a yakın bir kısmını gerçekleştirmektedir.

Aselsan

Bütün bu rakamlar Aselsan hisselerinin önümüzdeki yıllarda değer kazanmaya devam edeceğini ifade etmektedir. Vizyonunda da açıkladığı gibi Aselsan, dünya piyasalarında değer yaratmaya ve sürdürülebilir büyümesini korumaya, rekabet gücünü arttırmaya, güvenilir stratejik ortak olmaya ve çevreye ve insana duyarlı teknolojiler geliştirmeye devam edecektir.

Aselsan Hisse Analiz

Uzmanlara göre, ikincil halka arzda belirlenen halka arz fiyatı eğer tavan fiyattan gerçekleşirse (21.35 TL ile 26.00 TL arasında fiyat belirlenmişti), 7 Haziran’da başlayacak işlemlerde fiyat kısa vadeli bir yükselme gösterebilir. Ancak Aselsan tarafından halka arz miktarının 210 Milyon TL’den 14 milyon TL’ye düşürülmesi ve borsada yaşanan dalgalanmalar dikkate alınırsa, fiyatın kısa sürede 30 TL üzerine çıkması beklenmiyor. Buna karşılık fiyatın 21.30 seviyesinde kapanması durumunda satışlar hız kazanabilir.

Genelde uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için Aselsan hisseleri oldukça cazip olmaktadır. Uzun vadeli yatırım aracı olarak görülen Aselsan hisseleri 2017 yılı kapanırken en yüksek değerlere ulaşmıştır. Borsa İstanbul verilerine daha yakından bakılırsa, halka arz edilen en büyük şirketler arasından Aselsan on ikinci sıradadır. Şirketin toplam değeri 17,3 milyar TL’dir. Ayrıca Aselsan hisseleri, son 10 yıllık dönemde dengeli bir şekilde artış göstermiştir.

Ağırlıklı olarak savunma sanayisi üzerine yayın yapan Defence News Top değerlendirmelerine göre de Aselsan dünya genelinde ciddi bir konuma sahiptir (2017 yılında 57’nci sıraya yükselmiştir). Aselsan’ın doğru bir strateji izlediği ve doğru ortaklıklar kurduğu, Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle ürün yelpazesini sürekli geliştirdiği yabancı kaynaklar tarafından da yakında izlenmektedir.

Aselsan Hisse Grafik

Aselsan bir yandan da dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve inovatif çözümler üretmektir. Bugünün savunma ve güvenlik gereksinimleri paralelinde insansız sistemler, hava savunma sistemleri, el yapımı patlayıcılar ile mücadele ve şehir güvenliği konularında yeni çözümler geliştirmektedir.

Bu bakımdan, ülkemizde henüz uygulanmayan kritik teknoloji ürünlerine yatırım yapan ve sürekli gelişen Aselsan’a yatırım yapmak, uzmanlarca doğru karar olarak görülmektedir. Aselsan hisseleri, uzun vadede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için ideal kağıtlardır.

24 Mayıs öncesi Aselsan hisselerinin fiyat değişimleri aşağıdaki grafikte yer almaktadır:

İstanbul Elden Taksitle (Senetle) Borç Para Bulma

İstanbul Elden Taksitle (Senetle) Borç Para Bulma

Kredi almak isteyen kişiler bankalara başvursalar da kimi zaman bankaların isteksizlikleri ve çeşitli diğer nedenlerden dolayı kredi alamayabiliyor. Bu durumda kredi almak isteyenlerin başvurduğu en bilinen yöntem senetli kredi almaktır. Ancak [button color=”” size=”” type=”square_outlined” target=”” link=””]senetle kredi [/button]alırken güvenlik konusu nedeniyle çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden senetle kredi kullanırken kimden alındığına çok büyük bir özen gösterilmelidir.

Senetle Kredi Almak

Senetle kredi almak isteyenler genelde henüz reşit olmayan, kredi skoru kredi almasına yetmeyen ya da icra-haciz gibi durumları olan kişiler senetle kredi kullanmaya yönelmektedir.

İstanbul’da yukarıda sayılan kredi alamama nedenlerinden biri ya da birkaçına sahip birçok KOBİ, tüccar, esnaf veya normal vatandaş bulunmaktadır. Bu kişiler mecburen senetle kredi almaya yönelirler. Bu işi yasal yolla gerçekleştiren firmalar bulunmaktadır. Bu tür senetle kredi veren resmi kuruluşlarca onaylanmış firmalara Faktöring firması denilmektedir. Faktöring firmaları tercih edilirken BDDK onayı almış olmalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken yasal olarak onaylanmış kişi ya da firmalar ile işlem yapmaktır. Borcu karşılayabilmek için kuyumcular, kurumsal danışmanlık firmaları ve hatta tefecilere kadar başvuran kimseler bulunmaktadır. Zorunlu durumlar dışında bu gibi kurumlardan senetle kredi alınmamalıdır. Eğer bir zorunluluk var ise senetle kredi alınan kişinin güvenirlilik durumu araştırılmalıdır. Ele geçecek paranın elden alınmasına dikkat edilmelidir.

Kredi sicili bozuk olan, aylık gelirinin yarısından fazla kredi ödemesi bulunan ve İstanbul’da yaşayan nasıl senetle kredi alabilirler?

İstanbul’da Senetle Kredi Veren Firmalar

Yaşar Faktöring: Faktöring konusunda ilk akla gelen firmalardan biri Yaşar Faktöring’dir. Merkezi Merter’de yer alan firma en iyi faktöring firmalarındandır. Firmanın adres ve telefon numarası için yorum kısmından bilgi alabilirsiniz.

Faydalı İçerik: Kefilsiz Ve Gelir Belgesiz Kredi

Şeker Faktöring: Şeker Faktöring de BDDK onaylı güvenilir ve kaliteli firmalardandır. Merkezi, Esentepe Şişli’de bulunmaktadır.

Faktöring şirketleri dışında ikrazat kurumları da senetle kredi verebilir. Bu firmalar faktöring firmaları gibi tüzel kişilik değil şahıs firmalarıdır. Sayıları gittikçe azalmıştır. İstanbul’da Mecidiyeköy’deki Yangın İkrazat, Cağaloğlu’ndaki Şirin İkrazat bu tür firmalardandır. Bu firmalar bir anlamda yasal tefeci statüsü taşırlar.

Teknoloji Devlerinin Stajyerlerine Verdiği Maaşlar

Dünyaca ünlü teknoloji devleri stajyerlerine verdikleri maaşları görünce sizlerde çok şaşıracaksınız. Sizler için 14 teknoloji devini araştırdık ve işte o dudak uçuklatan maaşlar.

SpaceX


Dünyaca bilindik bir şirket olan SpaceX stajyerlerine aylık 4,596 Dolar ödeme yapıyor.

Apple


Ürünleri ile ülkemizde de oldukça popüler olan teknoloji şirketi Apple stajyerlerine aylık 5,618 dolar ödeme yapıyır.

Intel


Intel stajyerlerine aylık olarak tam 6,035 dolar ödeme yapıyor.

Amazon

Dünyanın en çok tercih edilen alışveriş sitelerinden bir tanesi olan Amazon stajyerlerine aylık 6,217 dolar ödeme yapıyor.

Microsoft


Microsoft her ay stajyerlerine aylık 6,751 dolar ödeme yapmaktadır.

Facebook


Türkiye’nin en çok tercih edilen sosyal medya sitelerinden bir tanesi olan Facebook’ta stajyerlere aylık 7,109 dolar ödeme yapılıyor.

Google


Dünyanın en büyük arama motoru olan Google stajyerlerine aylık 7,185 Dolar ödeme yapıyor.

Adobe


Şirket stajyerlerine aylık 7,277 Dolar ödeme yapıyor.

Uber


Şirket stajyerlerine aylık 7,371 Dolar ödeme yapıyor.

Palantir


Şirket stajyerlerine aylık 7,641 Dolar ödeme yapıyor.

Pinterest


Şirket stajyerlerine aylık 7,675 Dolar ödeme yapıyor.

VMware


Şirket stajyerlerine aylık 7,811 Dolar ödeme yapıyor.

Cloudera


Şirket stajyerlerine aylık 8,667 Dolar ödeme yapıyor.

Dropbox


Stajyerlerine en çok ödemeyi yapan bu firmanın ödediği tutarı da siz tahmin edin bakalım 😀

Emekliye Bayram Müjdesi! Maaşlar Erken Ödenecek

Emekliye Bayram Müjdesi! Maaşlar Erken Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, müjdeli haberi verdi. Ayın ikinci yarısına denk gelen her bayramda olduğu gibi bu bayramda emekli maaşları erken ödenecek.

Emekliye Bayram Müjdesi! Maaşlar Erken Ödenecek

Emekliye Bayram Müjdesi! Maaşlar Erken Ödenecek

Katıldığı 24 TV’de gündem ve gelişen olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekli maaşlarının da bayramdan önce ödeneceğini müjdeledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu,

“Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz”

açıklamasında bulundu. Bizi nelerin beklediğine dair de ipuçları veren ve çalışmaların sürdüğü konulardan bir tanesi olan Kıdem tazminatı konusunda da açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Devlet katkısı üzerinde çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 1 ay içinde olgunlaştıracağız. Başbakanlık’ta Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Paylaşma noktasında gelince, paylaşacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde olgunlaştıracağız.”

Bunların yanı sıra memur anneler içinde çalışmaların sürdüğünü ve anne olan memurlar için yarı zamanlı çalışma ile işlerine devam edeceklerini hemde annelik görevlerini yerine getirebileceklerini müjdeledi.

Bu çalışma hayata geçerse anne olan memurlar doğum izninden sonra çalışmalarına yarım gün olarak devam edebilecekler.