Kategori arşivi: Ödemeler

Rapor Parasını Almadığım Halde Ödendi Yazıyor

Rapor Parasını Almadığım Halde Ödendi Yazıyor

İş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlardan dolayı iş göremez duruma gelen işçilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeye geçici iş göremezlik ödeneği ya da halk arasındaki deyişlerle, rapor parası, istirahat parası, hastalık parası adı verilmektedir. Bir işçinin iş göremezlik parasından yararlanabilmesi için belirli bazı şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu ödenekten yararlanabilmek için gerekli evraklarla Sosyal Güvenlik Kurumun başvuruda bulunulmalıdır. Yapılan başvuru sonucu evraklar incelenerek ve ödeneğin yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Bunun takibini yapmak isteyenler, Ziraat Bankası, PTT, Alo 170 veya E-Devlet’ten sorgulama yaparak paralarının yatıp yatmadığını takip edebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olarak çalışan ve geçici iş göremezlik yaşayan işçiye, çalışmadığı durumlardaki mağduriyetini gidermek için bu ödeneği yapmaktadır.

Rapor Parası Şartları Nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneği almak için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Öncelikle sigortalı olarak çalışan işçinin çalıştığı yerde bir iş kazası geçirmiş olması veya meslek hastalığına yakalanmış olması gerekir. Geçmişe dönük olarak 90 gün boyunca işveren tarafından sigorta primleri ödenmiş olan ve meslek hastalığı veya iş kazası geçirip rapor alan her sigortalı geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanır. Bunun yanı sıra, sigortalı kadın işçilerin de hamile kalmaları durumunda doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta kanunen rapor alma hakkı vardır. Aldığı bu raporun karşılığında da raporu bittikten sonra rapor parası alabilir. Çoğul hamileliklerde bu sürelerde değişiklik olur. Doğumdan önce 10 hafta rapor alabilir. Doğum yapan kadın işçinin rapor parası alabilmesi için, geriye dönük 90 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekir.

Rapor Parası Ne Zaman ve Nereye Yatar?

Rapor bittikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor parası için başvuruda bulunan işçinin başvurusu incelenir ve başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde incelenerek bir sonuca bağlanır. Başvurusu onaylananlar, Ziraat Bankası şubelerinden veya PTT şubelerinden rapor paralarını alabilirler. Ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında Ziraat Bankası veya PTT şubelerine yatmaktadır. Son düzenlemelere göre E-Devlet üzerinden banka hesabı tanımlayanlara da PTT şubelerinden ödemeleri yapılacaktır. 8 ile 14’ü dışında bir tarihte ödeme alabilmek için, banka hesap bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmelidir. Bu işlem için Ziraat Bankası şubelerinden IBAN bildirimi yapılmalıdır. Bunun için Ziraat Bankası olması gerekmez herhangi bir banka hesabı verilebilir ancak IBAN bilgisinin kesinlikle bilinmesi gerekmektedir. Eğer IBAN bildirimi yapıldıysa, rapor parası SGK tarafından onaylandıktan sonra ayın 1’inde hesaba yatmaktadır. Hesap bildirimi yapılmadığı takdirde, ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında yapılmaktadır. Bu tarihler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama

Rapor parası için müracaat eden sigortalı çalışan, rapor parasını hak edip etmediğini ve ne kadar ödeme alacağını E-Devlet üzerinden, TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, iş göremezlik bölümünden sorgulayabilir. Rapor parası kişinin hesabına veya bankaya yatırıldıktan sonra, bu bölümde rapor parası ödendi şeklinde bir ibare bulunur. Bu, kişinin rapor parası almaya hak kazandığı ve paranın da hesaba yattığı anlamına gelmektedir.

Rapor Parası Ödendi Ne Demek?

E-Devlet üzerinden veya SGK sorgusunda rapor parası ödendi ibaresi yazıyorsa, bu ödeme kişinin eskiden aldığı veya hatırlamadığı bir ödeme olabilir. Ya da banka hesabı tanımlaması yapıldıysa banka hesabına yatan bir ödemedir. Banka hesap bilgileri kontrol edilerek ödeme alınabilir ya da banka borcuna kesilmiş ise hesap özeti alınarak ödeme detayı görülebilir.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Eylül 2018

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2018. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ilkesi kapsamında hayat bulan imkanlardan bir tanesi de evde bakım maaşıdır. Devletin ve toplumun temel görevlerinden biri engelli bireyi toplumsallaştırma ve sosyalleştirmedir. Doğuştan ya da sonradan oluşabilen engel durumu kapsamında bireye ve ailesine maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. Bu olgular ile yaşayan kişiler psikolojik olarak yıpratıcı zorluklar ile baş etmeye çabalar iken maddi boyutuyla da gerek engelli bireyin ihtiyaçlarını gerek diğer aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba sarf etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Devlet bu noktalarda ailelere yardımda bulunmaktadır.

Evde bakım maaşı hakkında bilinmesi gereken ilk bilgi engelli maaşı olmadığıdır. Engelli maaşı bizzat engeli olan kişiye bağlanmakta iken evde bakım maaşı ise engeli var olan kişinin bakımını üstlenen bireye verilmektedir. Bu maaştan faydalanabilmek için belirlenen şartlara uygun olunması ve istenilen evrakların hazır bulundurulması gerekir.

EVDE BAKIM BAŞVURU

Başvuru şartları içerisinde üç önemli nokta bulunmaktadır.

 1. Bireyin engel durumuna ilişkin tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alımı.
 2. Heyet raporu olarak da adlandırılan raporda engellilik durumunun %50 ve üstü olduğu ve ‘ağır engelli’ olarak ifade edilmesi gerekli bölümlerde belirtilmesi gerekir.
 3. Engelli kişi öz bakım becerilerini tek başına yapamıyor durumda olması gerekir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda özel eğitim alanında imkanlar ve bu alana verilen önem daha da artmıştır. Özel Eğitim alanında bireylere kazandırılmak istenen temel gaye öz bakım becerilerini kendileri yapabilmesidir. İzlenilen bu politika aslında bu noktada ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Kişi başına düşen gelir düzeyinin hesaplanması.

Ağır engelliler için evde bakım maaşı kişi başı geliri aylık 2018 güncellenen verileri ile 967.27 TL’dir.

Bu maaşın amacının engelli durumunda olduğu için kendisi çalışamayan ve bununla birlikte tek başına da yaşamını ikame ettiremediği için bir başkasına mahkum olup onun da iş hayatında olamamasına sebebiyet yaratan durumlarda gelir düzeyinin düşüklüğünden dolayı bakan kişiye devletin yaptığı yardım olarak adlandırabiliriz.

Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Başvuru sırasında:

 1. Dilekçe
 2. Engelli bireyin ve bakımını üstlenen kişinin T.C kimlik numaraları
 3. Engellinin Sağlık Raporu
 4. Hane halkının kimlik bilgileri
 5. Gelir durumuna ilişkin beyan belgesi
 6. Engelli kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf

Bunlara ek olarak bireysel durumlara özgü (boşanma durumu var ise bunun belgesi, vasilik söz konusu olacak ise mahkeme kararı vb.) belgeler gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaş her ay ödenen bir meblağdır. Bu maaşı alacak kişi engelli birey ile akrabalık bağının olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Tüm ülke genelinde belirlenmiş net bir tarih yoktur. Örneğin her ayın on beşinde devlet memuru statüsü ile çalışan herkes maaş almaktadır daha öncesinden bu durum bilinmektedir. Evde bakım maaşında ise bu durum söz konusu değildir. Her ayın belli bir gününde ülkenin her köşesinde maaş alınmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. .Bunlardan bir tanesi durum istismarını engellemek için maaşı alan kişilerin sürekli denetim altında olmasıdır. Maaş ödemeleri öncesinde memurlar gerekliği güncellemektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATMADI NE YAPMALIYIM ?

Böyle bir durumda yakınınızda bulunan il ve ilçe müdürlüklerine giderek bilgi alabilirsiniz. Standartize edilip süreklilik arz etmediği için gecikmeler olabilir.

İlk defa başvuru yapıldı ise maaş hemen yatmamış da olabilir. Maaşın onaylanması illerin yoğunluğuna göre bir iki ay veya üç dört ay olabilmektedir.

Ayrıca evde bakım maaşı yalnızca engelli bireylere tanınmamaktadır. Kanser, felç, iş kazası vb. durumlar sonucu çalışma yetisini kaybetmiş bireylere bakan kişiler de bu maaştan faydalanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nedir? Nasıl Alınır? Kimler Başvurabilir?

İşsizlik Maaşı Nedir? Nasıl Alınır? Kimler Başvurabilir? Çalışan bireyler bazı durumlarda işinden ayrılmak zorunda kalabilir veya kendi istemediği halde çalıştığı işten çıkarılabilir. Herkesin başına gelebilecek işten ayrılma durumu kişiyi zor durumda bırakarak ekonomik yönden zarar verebilir. Bu maddi ve manevi zararın önüne geçmek adına işsizlik maaşı işinden ayrılan kişilerin imdadına yetişmektedir. Sadece işten çıkarılan kişi değil bazı durumlarda istifa eden birey de işsizlik maaşı alabiliyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm merak ettikleriniz:

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan ve işinden ayrılan kişilere 10 ay süreye kadar sunulan bir maaştır. Bu maaşı alabilmek ve işsizlik maaşından yararlanabilmek adına bazı kriterler ve şartlar bulunuyor. Eğer bu şartları sağlıyorsanız rahatlıkla işsizlik maaşı alabilirsiniz.

Bir hizmet akdine bağlı bir şekilde çalışan sigortalı işçiler, sandıklara tabi olan sigortalı çalışanlar ve ülkemizde çalışma izni ile çalışan yabancı işçi ve çalışanlar işsizlik maaşından yararlanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

Genel olarak kişi herhangi bir sebepten dolayı işten çıkarılırsa ve bir sözleşmeye bağlı olarak kişi çalışıyorsa işsizlik maaşı alabilir. İş yerinin iflas etmesi, yeni iş yeri sahibinin artık sizinle çalışmak istememesi ve buna benzer durumlar nedeniyle işten çıkarılmış olmanız gerekiyor.

Ayrıca çalışan haklı bir sebepten dolayı işten çıkarsa da işsizlik maaşı alabiliyor. Kişinin statü ve durumuna bağlı olarak en fazla 10 aya kadar işsizlik maaşı alması mümkün.

Bu maaştan faydalanmak için son 120 gün prim ödenmiş şekilde yani sigortalı bir biçimde çalışmış olmanız gerekiyor. Ayrıca çalışmış olduğunuz yerden ayrılmadan önce son 3 yıllık süreçte en az 600 gün işsizlik sigortası primleriniz ödenmiş olmalıdır. Bu şartları sağlıyorsanız işten resmi olarak ayrıldıktan sonraki 30 günlük süreçte İşkur’a gitmeniz gerekiyor.

Mevcut düzende son 4 aydaki brüt kazancınıza bakılıyor ve en az %40 oranında işsizlik maaşı veriliyor. Brüt tutarın en az %40’ı en fazla ise %80’i kadar maaş alabiliyorsunuz. Yani bir kişinin alabileceği maksimum işsizlik maaşı brüt asgari ücret tutarının %80’i olarak belirlenmiş durumdadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşten ayrıldığınızda 30 gün geçmeden İşkur’a işsizlik maaşı için başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer son 3 yılda 600 gün sigortalı olarak çalıştıysanız 6 ay, 900 gün sigortalı olarak çalıştıysanız 8 ay, 1080 gün sigortalı olarak çalışan kişilere ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı ödenebilmektedir.

Eğer işsizlik maaşı almaya hak kazandıysanız PTT şubelerinden hak kazandığınız ayın sonuna kadar maaşınızı alabilirsiniz. Nüfus cüzdanınız ile herhangi bir PTT şubesine gitmeniz yeterlidir.

Kendi isteğinizle haklı sebeplerle işten ayrıldığınızda da işsizlik maaşı alabilirsiniz ancak tekrar bir işe girdiğinizde İşkur’a bu durumu bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde haksız olarak işsizlik maaşı almış olursunuz ve devleti zarara uğratırsınız. Bu nedenle etik olan işsizlik maaşı alırken işe girmeniz durumunda bunu hemen bildirmenizdir.

Evde Bakım Maaşları Kaç Ay Boyunca Ödenir?

Evde Bakım Maaşları Kaç Ay Boyunca Ödenir? Evde bakım maaşı olarak bilinen, engelli yakınına bakmak için gerekli şartları yerine getiren kişilerin aldığı bakım ödeneği, evinde günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli ya da hastası olanların gerekli belgelerle bulundukları yerdeki Sosyal Hizmetler Müdür2018 evde bakım maaşı ne kadar oldu?lüklerine başvurularını yaptıktan sonra maaş bağlanması için ne kadar süre bekleyecekleri he bir merak konusu olmuştur. Evde bakım maaşı kaç ayda bağlanır, sorusu internet üzerinde en çok aranan konulardan biridir.

Başvurusu Kabul Edilenler İçin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Evde bakım maaşı şartları sağlayanlar, gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurularını yaparlar ve beklemeye başlarlar. Bürokratik işlemlerin sonucunda başvuru kabul edildiğinde, evde bakım maaşının yatırılacağı bankada hesap açılması istenir. Genellikle Ziraat Bankası’nda hesap açılır. Eğer farklı bir bankada hesap açılacaksa bu, yetkililere bildirilmelidir. Maaş bağlandıktan sonra, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce görevlendirilen kişiler gerekli gördüklerinde ya da yılda bir kez bakım hizmetini verecek olan kişiye uygulanacak kurallar hakkında rehberlik ederler. Ayrıca, bakım hizmetinin de belirli bir plan dâhilinde verilip verilmediğini kontrol ederler ve hane halkı gelirinde değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi alır. Yetkililer yaptıkları gözlemler ve tespitler ile ilgili İl Müdürlüğüne rapor verirler.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Bağlanır?

Evde bakım maaşı olarak bilinen ödeneğin, gerekli tüm şartlar yerine getirildikten sonra ve başvuru süreci tamamlandıktan sonra, ülkemizdeki bürokratik sürecin yavaş işlemesi nedeniyle biraz uzun sürmektedir. Bu durum da başvuru sahipleri tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Evde bakım maaşlarının bulunulan ilde hesaplara yatmaya başlaması, ilçeler arasında bile saat hatta gün farkı nedeniyle sorunlara yol açmaktadır. Ancak, bulunulan yerdeki il ve ilçelerde evde bakım parası yatmış olsa da hala hesapta para yoksa bulunulan yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak en net bilgi alınabilir.

Evde Bakım Maaşı Kaç Ayda Bağlanır?

Evde bakım maaşı için başvurular ve bu başvuruların sonuçlarının açıklanması illerin yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Başvuru yapılan yerdeki başvuru sayıları, orada bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan sayısına bağlı olabilir. Başvuru sayısının fazla olması, çalışan memurların başvurulara yetişememesine neden olmaktadır. Bazı kimseler maaşlarının 2-3 ay gibi kısa sürede bağlandığını belirtmişlerdir. Ancak, bu bir ölçü değildir ve illerdeki nüfus yoğunluğu ile alakalı bir durumdur. Büyükşehirlerde ki nüfus yoğunluğu ile küçük ilçelerin nüfus yoğunluğu ve başvuru sayıları bir değildir. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerde süreç daha fazla uzamaktadır. Başvuru sonuçları genellikle 6-7 ay içinde sonuçlanmaktadır. Sonuçlandıktan sonraki ay da hesaplara maaşlar yatmaktadır. Bazı küçük illerde ve ilçelerde bu süreç 2-3 aya kadar inmektedir. Genellikle ortalama 5-6 ay içinde başvurular sonuçlanarak maaşlar bağlanmaktadır. Evde bakım maaşları her ayın 8’inde ödenmeye başlar ve yoğunluğun durumuna göre ayın 20’sine kadar tamamlanmaktadır. Resmi tatillerde süreç biraz daha uzayabilmektedir.

Bildirim Zorunluluğu

Başvuru sırasında hangi şartlar gerekli ise, bu şartların değişmesi halinde Sosyal Hizmetler’e bildirilmesi gerekir. Bakmakla yükümlü birey sayısındaki artış veya azalış durumunda hanedeki kişi başına düşen gelir artacağından maaş kesilir ve geriye dönük ödemeler faiziyle geri istenir. Engellinin ve hane halkının gelirlerindeki değişiklikler en geç bir ay içinde bildirilmelidir. Engellinin vefatı durumunda en geç on beş gün içinde bildirim yapılmalıdır. Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi halinde en geç on beş gün içinde bildirimde bulunulmalıdır. Bakıcının değişikliği durumunda on beş gün içinde bildirim yapılmalıdır. Sağlık raporu süreli olan engellinin, rapor tarihi sonunda raporunun yenilenerek bildirilmesi gerekir.

Ziraat Bankası Destekleme Ödemesi Sorgulama

Çiftçilere ve üreticiler Devlet tarafından her yıl yapılan tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri yine her yıl olduğu gibi Ziraat Bankası şubelerinden yapılacaktır. Çiftçiler her ne kadar yeterli olmasa da yapılan bu ödemeler ile birlikte en azından Mazot ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabileyecek. Ziraat Bankası destekleme ödemesi sorgulama işlemi yapılarak ödemelerin tarihleri hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Ziraat Bankası Tarım ve Hayvancılık Destek Ödemeleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, çiftçiler ve üreticiler yapmış olduğu tarım ve hayvancılık ödemelerine Ziraat bankası aracılık etmektedir. Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler her yıl bu ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Ziraat Bankası’nda hesabı olan çiftçiler, devletin belirlediği bu ödemeleri Ziraat Bankası Başakkart aracılığı ile alırken, hesabı olmayan çiftçilere de TC kimlik numaralarının son rakamına ödeme yapılmaktadır.

TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılan ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağının düzenlemesi Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinin tarihleri, Bakanlığın sitesinden duyurulmaktadır. Ödeme başlangıç tarihleri Bakanlık tarafından açıklandıktan sonra, ödeme planları Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödeme tarihlerinde yaşanacak yoğunluktan dolayı, banka şubeleri hafta sonları da çalışmaktadır.

Ziraat Bankası Tarım ve Hayvancılık Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

2016 kapsamında tarımsal ödeme kapsamında 55 ilde 392 milyon TL ödeme yapılmıştır. Fındık üreticisine ödemeler Haziran ayında yapılmıştır. Mazot desteği olarak 740 milyon, sertifikalı fidan tohum desteği 285 milyon, gübre desteği 880 milyon olarak hedeflenmiştir. Hükümet, 2018 yılı bütçesinden, hayvancılık destekleri, tarım sigortası destekleme hizmetleri, kırsal kalkınma desteklerine ve diğer tarımsal amaçlı destekler için bütçe ayırarak kaynak tahsisini yıl içinde yapacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri bu yıl da Ziraat Bankası şubelerinden yapılacaktır.

2018 Yılı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleme Ödemeleri Başladı

2018 yılı Ziraat Bankası tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri 26.02.2018 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak hesaplara yatırılmaya başlamıştır. Çiftçiler ödemelerini, TC kimlik numaralarının son hanesine göre banka tarafından belirlenen günlerde alabileceklerdir.

 • TC kimlik numarası son hanesi 0 ile 2 arasında olanlar 23.02.2018, saat 18.00’den sonra,
 • TC kimlik numarasının son hanesi 4 ile 6 arasında olanlar 02.03.2018, saat 18.00’den sonra,
 • TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar ise 09.03.2018 tarihinde, saat 18.00’den sonra ödemelerini alacaklardır.

Tarım Destekleme Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, çiftçilere yapılan tarım ve hayvancılık destekleme ödemeleri, Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Ziraat Bankası yoğunluk olmaması için ödemelere için farkı tarihler belirler. Düzenlemenin Ziraat Bankası tarafından yapılmasından dolayı, çiftçilerin odaklanacağı nokta, ödemelerin devlet tarafından Ziraat Bankası’na ne zaman aktarılacağı değil, Ziraat Bankası’nın bu ödemeleri ne zaman yapacağı olmalıdır. 2018 yılı tarım destekleme ödemelerinin ne zaman başlayacağı Ziraat Bankası tarafından henüz duyurulmamıştır. Tarım destekleme ödemesi sorgulama işlemleri için Ziraat Bankası şubelerinden bilgi alınabilir.

Tarım Destekleme Ödemesi İçin Bankaya Başvuru Yapılmalı mıdır?

Tarım destekleme ödemeleri için Ziraat Bankası şubelerine herhangi bir başvuru yapılması ya da herhangi bir talep dilekçesi doldurulması gerekmiyor. Bu ödemeler teşvik kanunun kapsamında değerlendirildiği için, devleti haberdar etmek ödenek almak için yeterli olmaktadır. Bu ödenekten yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olması gerekiyor. Bu sisteme yapılan kayıt Bakanlık tarafından kullanılacak ve ödemeler buna göre yapılacak. Ziraat Bankası’nda hesabı bulunan çiftçiler zamanı geldiğinde herhangi bir başvuru yapmadan hesaplarında ödemeleri görebilecekler. Ziraat Bankası’nda hesabı olmayanlara da isme havale yapıldığından, istediği zaman bankaya giderek destekleme ödemesini alabilirler.

2018 Tarım Destekleri Ne Zaman Ödenecek?

Çiftçi ve üreticilere, yapmış oldukları üretimlere göre Devlet tarafından belirli miktarlarda ödemeler yapılmaktadır. 2018 yılında da ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın İl ve İlçe müdürlüklerine başvuru yapanlara yapılacak olan ödemeler ve tarihleri belli olmuştur.

26 Şubatta Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bölgelere göre farklı ürünlere destek ödemeleri verecek. Bakanlığın hangi ürünlere ve hangi illere destek ödemesi yapacağı belli oldu. Tarım desteği verilecek olan illerin ver ürünlerin listesi Bakanlık tarafından yayınlanmıştır.

Çiftçiler Ne Kadar Destek Ödenecek?

Tarım destek ödemeleri kapsamında, zeytinyağı üretimi yapan çiftçiler için 57 milyon TL, hayvancılık destekleme ödemesi kapsamında çiğ süt desteği için 245 milyon TL, büyük baş hayvan desteği için 56 milyon TL ve hayvan hastalıkları tazminatı, aşı desteği için ise 52 milyon TL ödeme yapılacaktır. Bunun yanı sıra “Çatak” sertifikalı tohum kullananlara 90 milyon TL, tarım danışmanı desteği kapsamında 35 milyon TL, kırsal alan kalkınma destekleri kapsamında 65 milyon TL, tarım sigortaları desteği kapsamında ise 200 milyon TL olmak üzere 800 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Tarım Desteği Alacak Olan İller ve Ürünler Nelerdir?

Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım destek ödemeleri yapılacak olan iller ve ürünlerin listesi yayınlandı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ülkede arz açığı bulunan ve stratejik önem e haiz 21 ürün belirlenmiştir. Bu ürünlerin belirlenmesinde, ekim nöbeti, iklim şartları, toprak ve topografya, kısıtlı su gibi veriler göz önüne alınmış ve Kamu, STK ve Üniversitelerin önerileri de alınarak, yapılan toplantı ve telekonferanslar sonucu 2018 yılında desteklenecek olan bu ürünler belirlenmiştir.

2018 Tarım Destekleri Ne Zaman Ödenecek?

Çiftçilere verilecek olan tarım destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçen sene tarım destekleme ödemeleri mart, nisan aylarında yapılmıştı. Buna göre, geçen yıl Bakanlığın belirlediği tarım destek ödemeleri Ziraat Bankası şubelerinden, TC kimlik numarasının sonu 0 ile bitenlerin 31.03.2017, TC kimlik numarasının sonu 2 ile 4 arasında olanların 07.04.2017 tarihinde yapılmıştır.

TC kimlik numarasının sonu 6 ile 8 arasında bitenlerin ödemeleri ise 14.04.2017 tarihinde yapılmıştı. Bu yıl tarım destek ödemelerinin yine aynı tarihlerde ödeneceği öngörülmektedir. Toplam 800 milyon TL olan ödemelerin hesaplara aktarımı başladı. Ayrıca bunun yanı sıra, hayvan kredisi kullanmak isteyenler için, köye dönüş yapan çiftçilere 300 koyun projesi başvuruları başlamıştır. 2018 Nisan ayından itibaren genç çiftçilere, Genç çiftçi hibesi adı altında 50 bin TL ödenecektir. Ayrıca, büyükbaş hayvancılık desteklemeleri de proje aşamasındadır.

Çiftçilere Yapılacak Olan Ödemeler Ne zaman Yapılacak?

Buğday, pamuk, zeytin, mazot, gübre ve ilaçlama destekleri kapsamında Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde ödeme ve başvuru tarihleri askıya çıkarılmıştır. Bu kapsamda ödeme bekleyen çiftçiler, Ziraat Bankası hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir. 2018 yılı için tarım destekleme ödemeleri için henüz bir tarih verilmemiştir. Ancak, ödemeler yine aynı hesaplara yapılacaktır.

TC Kimlik numarasının sonu 0 ile 2 arasında olanlar ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve tek rakam olanlar 23.02.2018 tarihi saat 18.00’dan sonra, TC kimlik numarasının son rakamı 4 ile 6 arasında olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ile 6 olanlar 02.03.2018 tarihi saat 18.00’dan sonra başvurularını yapacaklar. TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar ise 09.03.2018 tarihi saat 18.00’dan sonra başvurularını yapacaklardır.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Mart 2018

Devlet tarafından her ay engelli yakınlarına bakan bakıcılar için maaş ödemektedir. Evde hastası veya ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası için başvuru yapabilecektir. 2018 yılında da sorunsuz ödenmeye devam eden yardımların Mart ayında ne zaman yapılacağı hakkında konumuzdan takibini sağlayabilirsiniz. Devlet, bakıcıların maaşlarını tam yatırsa da, düzensiz olarak yatırmaktadır. Yani bir önceki ay ayın 8’inde maaşı yatan bakıcının bir sonraki ay maaşı farklı bir tarihte yatmaktadır. Ancak yapılan araştırmaya göre her ayın ilk haftası maaşlar 81 vilayete gönderiliyor. Ancak, sosyal hizmetler denetim aşamasını tek tek inceledikleri için, rapor sürelerinin devreye girmesi, evde bakım maaşlarının şartlarının kontrol edilmesinden dolayı maaşlar düzensiz yatmaktadır.

2018 Mart Evde Bakım Parası Ne Kadardır?

2018 yılında yapılan zamdan sonra evde bakım maaşı zamlı olarak Şubat ayında hesaplara yatmıştır. 2018 Mart evde bakım maaşı 1.085 TL olarak belirlenmiştir. Yani şubat ayında evde bakım maaşı alanlar hesaplarında bu tutarı göreceklerdir. 2018 yılında evde bakım maaşı alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen muhtaçlık sınırı 967,27 TL’dir. Evde bakım parası bir gelir haline geldiğinden, devletten alınan bu paraya yoğun bir talep vardır.

Geçmişte engelli yakınlarına hiçbir ödenek vermeyen devlet, engelliler için birçok düzenlemeye gitmiştir. Yapılan son düzenlemeler ile evde bakım maaşı alanların sayısı 600 bin kişinin üzerindedir. Bu durum engelliler için bir umut ışığı oldu ve daha iyi koşullarda yaşama fırsatı buldular ve bu da onların hayata daha olumlu bakmasını sağladı. Aynı zamana, bakıcılar da ağır engellinin ilaç ve bakım masraflarını rahatlıkla ödeyebilir hale gelmişlerdir.

2018 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?

Engelli yakını olup da, ona bakan her birey evde bakım maaşı alabilecektir. Bu şartı sağlayan herkes evde bakım maaşı için başvurabilir. Genellikle ağır şartları olmayan evde bakım maaşı şartları, 2018 yılında değişmiştir. 2018 yılından itibaren gelir kriteri artmıştır. 01.01.2018 tarihi ile 31.12.2018 tarihi arasında geçerli olan evde bakım maaşı alabilmek için gerekli olan gelir kriteri 967,27 TL olmuştur.

Evde bakım maaşı şartları arasında, engelli yakını olmak ve engellinin günlük olarak yapacağı tüm işleri yapmak gerekmektedir. Maaş bağlanma kriteri içinde hem engelli, hem de bakıcı bu şartlara tabi tutulacaktır. Engellinin tam teşekkülü hastanelerin sağlık kurullarından alınmış bir raporu olması ve bu raporda da ağır engelli olduğu belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu rapor verilirken, engelli kişinin günlük tüm temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması gerekir. Son olarak da evde bakım parası için aile içindeki kişi başına düşen gelire bakılıyor. Bu gelirin muhtaçlık sınırını aşmaması gerekiyor.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Mart 2018

Evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi muhtemelen ayın ikinci haftası yatmaya başlayacaktır. Genellikle ayın 8’inde yatmaya başlayan evde bakım maaşı ayın 20’sine kadar 81 vilayette tamamlanmaktadır. Evde bakım maaşları tüm il ve ilçelere aynı anda yatmamaktadır. Hatta bazen aynı il içindeki ilçelerde bile farklılıklar olduğu görülmüştür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili net bir bilgi vermemektedir. Bununla birlikte şubat ayında bazı aksaklıklar yaşanmış ve mart ayında da maaşların ne zaman yatacağı veya aksaklık olup olmayacağı merak konusu olmuştur. 2018 Mart evde bakım maaşı, Mart ayının ikinci haftasından itibaren il ve ilçe bazında sırayla yatırılacaktır. Bu maaşın tüm illerde yatması ise ayın 20’sini bulmaktadır. Evde bakım maaşları yatmaya başlandıkça bu sayfamız üzerinden sizlerle paylaşacağız. Site site dolaşmayın sitemize göz atabilirsiniz.

*****

Güncelleme (09.03.2018)

 • Kars
 • Sakarya

Güncelleme (10.03.2018)

 • Amasya
 • Karabük
 • Çankırı Yattı
 • Manisa Yattı
 • Gaziantep Yattı
 • Afyonkarahisar Yattı

Güncelleme (13.03.2018)

 • İzmir Yattı
 • İstanbul Yattı
 • Afyon
 • Samsun
 • Tokat
 • Aksaray
 • Düzce
 • Bilecik
 • Giresun
 • Çanakkale
 • Bayburt

Malulen Emeklilik Hastalık Listesi, Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

Malulen Emeklilik Hastalık Listesi, Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor? SGK Kanunu olarak bilinen 5510 sayılı kanun içeriğinde malullük ve malullük ile ilgili açıklamalar ayrıntıları ile anlatılır. Bu kanunun içeriğinde 4/ a, 4/b ya da 4/c’li çalışanların her hangi bir sebebe bağlı olarak iş gücünün % 60’ını kaybetmiş olması malullük olarak tanımlanır.

Bu iş gücü kayıpları, meslek hastalıklarına bağlı, iş kazası ya da çalışma esnasında geçirmiş olduğu hastalık ve kazalar olarak tanımlanır. Bu şartların dışında en az 10 yıllık sigortalı çalışma ve 1800 gün prim yatırma zorunluluğu vardır.

Malul Aylığı Almak İçin Hangi Hastalıklar Neden Sayılır?

Sağlık Kuruluşlarından alınan tam teşekküllü heyet raporlarında belirtilen ve 1 yıllık tedaviye olumsuz cevap veren hastalıklar olarak tanımlanan nörolojik hastalıklar gurubu kapsamında yer alan sinir sistemi hastalıkları, epilepsi, her türlü zararlı tümörler, konuşma, iştime kayıplarına bağlı serapral parsi hastalıkları, Parkinson hastalığı, mental ve görme bozuklukları gibi,

psikiyatrik hastalıklar gurubu kapsamında yer alan %50 düzeyindeki zeka geriliği olanlar, şizofreni teşhisi konan hastalar, psikoz hastalıkları olanlar, beyin işlevine bağlı davranış bozuklukları, otistik hastalıklar, göz ve göz hastalığı kapsamında olan hastalar, kulak burun ve boğaz hastalıkları kapsamına giren, troid ve tükürük bezlerine bağlı hastalıklar, onkoloji hastaları, cilt hastaları, lösemi hastaları, hematoloji hastaları malullük sınırında olan hastalık gurubundan sayılırlar.

Malullük Aylığı İçin Başvuru ve İstenilen Belgeler.

Malullük emekliği talep dilekçesi. Şayet bir kurumda halen çalışmakta ise o kuruma başvurulur. Aktif olarak alışan değil ise Sağlık Güvenlik Kurumu’nun İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapması gerekir.

Kurum ya da SGK’nın sevk yazısına istinaden devlete ait sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu. İlk işe giriş bildirgesi, erkekler için askerlik belgesi, rahatsızlığı ile ilgili eski raporlar müracaat için gerekli belgelerdir. Aklınıza takılan sorular hakkında yazı altından yorum yaparak bilgi alabilirsiniz.

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir mi?

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir mi? Dul ve yetim kalan kadınların çift maaş alma durumları ölen kişilerin SGK’dan emekli olma durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Yapılan son değişiklikler ile bir kadının anne ve babasının ölümü neticesinde emekli maaşını alabilmesi için 1 Ekim 2008 tarihi önemli bir sınır tarih haline geldi. Yapılan değişikliklerde eğer ki bir kadının anne ve babası 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüş ise kadınlar yetim aylığı adı altında çift maaş alıyorlar.

Aynı zamanda anne ve babadan biri 1 Ekim 2008 tarihinden önce diğer sonra ölmüş ise yine iki maaş birden alınıyor. Ancak her iki ölümün 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olması durumunda tek maaş alınacağı belirtildi.

Alınacak Dul ve Yetim Maaşlarının Özellikleri

Son 15 yıllık süre içerisinde çalışma hayatında önemli reformlar gelişti. Bu reformlar kapsamında kadınlar, yaşılar ve çocuklar konusunda gözle görülür bir şekilde gelişme gösterdi. Özellikle bu reformlar hayatın her alanında birçok kişiyi de yakından ilgilendiriyor. 1970 yılında hazırlanan düzenleme bir süre faaliyette kalarak günümüz şartlarına cevap veremez hale gelmesinden sonra yeni düzenleme 2003 yılında yapıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte en çok anne ve babası ölen ve dul kalan kadınların alacakları çift maaşlar ile ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Önceki sistemde birbirinden kopuk uygulamalar olmasından dolayı zamana ve şartlara uygun olmayan uygulamalar söz konusuydu. Ancak 2003 yılındaki İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile birlikte bu sorun tam anlamı ile ortadan kaldırılmış oldu.

Kadınlara Güvence Verildi

Yeni düzenlemeler ile kadınların sosyal hayattaki yerlerine büyük ölçüde yer verilerek kadınların dul ve yetim kalmaları durumunda alacaklar maaşlar ile hayatlarını idame ettirme imkanları söz konusu oldu. Bu düzenlemeler ile kadınlara büyük güvenceler de verilmiş oldu.

Rapor Parası Ödendi Yazıyor Ne Yapmalıyım?

Rapor Parası Ödendi Yazıyor Ne Yapmalıyım?

Rapor parası halk arasında birçok ifade ile kullanılmaktadır. Rapor ücreti, hastalık parası, istirahat parası ve geçici iş göremezlik raporu parası ifadeleri kullanılmaktadır. Tanımı ise iş kazasında veya meslek hastalığından oluşan sebepler doğrultusunda iş göremez hale gelen bir kişinin mağdur olmaması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen paradır.

Halk arasında bilindiği üzere rapor parası olarak bilinen geçici iş görmemezlik ödeneğinden faydalanması için belli şartlar gerekmektedir. Bu haktan yararlanabilmek için gerekli bilgi ve belgelerle SGK’ ya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu dahilinde belgeler incelenir ve gerekli bir sonuç verilir. Bu sonuçtan çıkan durumda paranızı yatıp yatmadığını E-Devlet,  Alo 170, PTT veya Ziraat Bankasından sorgulama yapabilirsiniz. Böylece raporlu olarak geçirdiğiniz dönemlerde gelir kaybınızın ve mağduriyetiniz giderilmiş olacaktır.

Rapor Parası Şartlar Nelerdir?

Sigortalı olarak çalışan bir işçinin iş yerinde bir kaza geçirmiş olması veya yoğun iş sebebiyle meslek hastalığından oluşan durum ile rapor almış ise SGK’dan rapor parasını alma hakkına sahiptir. Eğer doksan gün (90 ) SSK primi ödenmiş olması şartıyla ile hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise rapor parası alma hakkına sahiptir.

Başka bir durum ise kadın işçi sigortalılar doğum yapması halinde doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere doğum parası,  rapor parası alma hakkına sahiptir.  Çoğul hamileliklerde ise süre olarak doğumdan önce 10 hafta olmaktadır.  Doğum yapan kadının rapor parası alması için yine gerekli şart 90 günlük prim olması gerekmektedir.

Rapor Parası Ne Zaman Ve Nereye Yatar?

SSK başvurusunda bulunduktan sonra rapor parası başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde incelenir ve sonuçlanır.  Eğer hak kazanmışsanız Ziraat Bankası şubelerinden paranızı alabilirsiniz. Her ayın 8 ve 14.  gün arası Ziraat Bankasına yatmaktadır. Yeni yapılan düzenlemeler ile birlikte artık banka hesabı tanımlayan müşterilerin ödemeleri PTT aracılığıyla yapılmaktadır.