Kategori arşivi: Evde Bakım Maaşı

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Eylül 2018

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EYLÜL 2018. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ilkesi kapsamında hayat bulan imkanlardan bir tanesi de evde bakım maaşıdır. Devletin ve toplumun temel görevlerinden biri engelli bireyi toplumsallaştırma ve sosyalleştirmedir. Doğuştan ya da sonradan oluşabilen engel durumu kapsamında bireye ve ailesine maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. Bu olgular ile yaşayan kişiler psikolojik olarak yıpratıcı zorluklar ile baş etmeye çabalar iken maddi boyutuyla da gerek engelli bireyin ihtiyaçlarını gerek diğer aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba sarf etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Devlet bu noktalarda ailelere yardımda bulunmaktadır.

Evde bakım maaşı hakkında bilinmesi gereken ilk bilgi engelli maaşı olmadığıdır. Engelli maaşı bizzat engeli olan kişiye bağlanmakta iken evde bakım maaşı ise engeli var olan kişinin bakımını üstlenen bireye verilmektedir. Bu maaştan faydalanabilmek için belirlenen şartlara uygun olunması ve istenilen evrakların hazır bulundurulması gerekir.

EVDE BAKIM BAŞVURU

Başvuru şartları içerisinde üç önemli nokta bulunmaktadır.

 1. Bireyin engel durumuna ilişkin tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alımı.
 2. Heyet raporu olarak da adlandırılan raporda engellilik durumunun %50 ve üstü olduğu ve ‘ağır engelli’ olarak ifade edilmesi gerekli bölümlerde belirtilmesi gerekir.
 3. Engelli kişi öz bakım becerilerini tek başına yapamıyor durumda olması gerekir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda özel eğitim alanında imkanlar ve bu alana verilen önem daha da artmıştır. Özel Eğitim alanında bireylere kazandırılmak istenen temel gaye öz bakım becerilerini kendileri yapabilmesidir. İzlenilen bu politika aslında bu noktada ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Kişi başına düşen gelir düzeyinin hesaplanması.

Ağır engelliler için evde bakım maaşı kişi başı geliri aylık 2018 güncellenen verileri ile 967.27 TL’dir.

Bu maaşın amacının engelli durumunda olduğu için kendisi çalışamayan ve bununla birlikte tek başına da yaşamını ikame ettiremediği için bir başkasına mahkum olup onun da iş hayatında olamamasına sebebiyet yaratan durumlarda gelir düzeyinin düşüklüğünden dolayı bakan kişiye devletin yaptığı yardım olarak adlandırabiliriz.

Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Başvuru sırasında:

 1. Dilekçe
 2. Engelli bireyin ve bakımını üstlenen kişinin T.C kimlik numaraları
 3. Engellinin Sağlık Raporu
 4. Hane halkının kimlik bilgileri
 5. Gelir durumuna ilişkin beyan belgesi
 6. Engelli kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf

Bunlara ek olarak bireysel durumlara özgü (boşanma durumu var ise bunun belgesi, vasilik söz konusu olacak ise mahkeme kararı vb.) belgeler gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaş her ay ödenen bir meblağdır. Bu maaşı alacak kişi engelli birey ile akrabalık bağının olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Tüm ülke genelinde belirlenmiş net bir tarih yoktur. Örneğin her ayın on beşinde devlet memuru statüsü ile çalışan herkes maaş almaktadır daha öncesinden bu durum bilinmektedir. Evde bakım maaşında ise bu durum söz konusu değildir. Her ayın belli bir gününde ülkenin her köşesinde maaş alınmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. .Bunlardan bir tanesi durum istismarını engellemek için maaşı alan kişilerin sürekli denetim altında olmasıdır. Maaş ödemeleri öncesinde memurlar gerekliği güncellemektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATMADI NE YAPMALIYIM ?

Böyle bir durumda yakınınızda bulunan il ve ilçe müdürlüklerine giderek bilgi alabilirsiniz. Standartize edilip süreklilik arz etmediği için gecikmeler olabilir.

İlk defa başvuru yapıldı ise maaş hemen yatmamış da olabilir. Maaşın onaylanması illerin yoğunluğuna göre bir iki ay veya üç dört ay olabilmektedir.

Ayrıca evde bakım maaşı yalnızca engelli bireylere tanınmamaktadır. Kanser, felç, iş kazası vb. durumlar sonucu çalışma yetisini kaybetmiş bireylere bakan kişiler de bu maaştan faydalanabilmektedir.

Evde Bakım Maaşları Kaç Ay Boyunca Ödenir?

Evde Bakım Maaşları Kaç Ay Boyunca Ödenir? Evde bakım maaşı olarak bilinen, engelli yakınına bakmak için gerekli şartları yerine getiren kişilerin aldığı bakım ödeneği, evinde günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli ya da hastası olanların gerekli belgelerle bulundukları yerdeki Sosyal Hizmetler Müdür2018 evde bakım maaşı ne kadar oldu?lüklerine başvurularını yaptıktan sonra maaş bağlanması için ne kadar süre bekleyecekleri he bir merak konusu olmuştur. Evde bakım maaşı kaç ayda bağlanır, sorusu internet üzerinde en çok aranan konulardan biridir.

Başvurusu Kabul Edilenler İçin Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Evde bakım maaşı şartları sağlayanlar, gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurularını yaparlar ve beklemeye başlarlar. Bürokratik işlemlerin sonucunda başvuru kabul edildiğinde, evde bakım maaşının yatırılacağı bankada hesap açılması istenir. Genellikle Ziraat Bankası’nda hesap açılır. Eğer farklı bir bankada hesap açılacaksa bu, yetkililere bildirilmelidir. Maaş bağlandıktan sonra, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce görevlendirilen kişiler gerekli gördüklerinde ya da yılda bir kez bakım hizmetini verecek olan kişiye uygulanacak kurallar hakkında rehberlik ederler. Ayrıca, bakım hizmetinin de belirli bir plan dâhilinde verilip verilmediğini kontrol ederler ve hane halkı gelirinde değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi alır. Yetkililer yaptıkları gözlemler ve tespitler ile ilgili İl Müdürlüğüne rapor verirler.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Bağlanır?

Evde bakım maaşı olarak bilinen ödeneğin, gerekli tüm şartlar yerine getirildikten sonra ve başvuru süreci tamamlandıktan sonra, ülkemizdeki bürokratik sürecin yavaş işlemesi nedeniyle biraz uzun sürmektedir. Bu durum da başvuru sahipleri tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Evde bakım maaşlarının bulunulan ilde hesaplara yatmaya başlaması, ilçeler arasında bile saat hatta gün farkı nedeniyle sorunlara yol açmaktadır. Ancak, bulunulan yerdeki il ve ilçelerde evde bakım parası yatmış olsa da hala hesapta para yoksa bulunulan yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak en net bilgi alınabilir.

Evde Bakım Maaşı Kaç Ayda Bağlanır?

Evde bakım maaşı için başvurular ve bu başvuruların sonuçlarının açıklanması illerin yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Başvuru yapılan yerdeki başvuru sayıları, orada bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan sayısına bağlı olabilir. Başvuru sayısının fazla olması, çalışan memurların başvurulara yetişememesine neden olmaktadır. Bazı kimseler maaşlarının 2-3 ay gibi kısa sürede bağlandığını belirtmişlerdir. Ancak, bu bir ölçü değildir ve illerdeki nüfus yoğunluğu ile alakalı bir durumdur. Büyükşehirlerde ki nüfus yoğunluğu ile küçük ilçelerin nüfus yoğunluğu ve başvuru sayıları bir değildir. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerde süreç daha fazla uzamaktadır. Başvuru sonuçları genellikle 6-7 ay içinde sonuçlanmaktadır. Sonuçlandıktan sonraki ay da hesaplara maaşlar yatmaktadır. Bazı küçük illerde ve ilçelerde bu süreç 2-3 aya kadar inmektedir. Genellikle ortalama 5-6 ay içinde başvurular sonuçlanarak maaşlar bağlanmaktadır. Evde bakım maaşları her ayın 8’inde ödenmeye başlar ve yoğunluğun durumuna göre ayın 20’sine kadar tamamlanmaktadır. Resmi tatillerde süreç biraz daha uzayabilmektedir.

Bildirim Zorunluluğu

Başvuru sırasında hangi şartlar gerekli ise, bu şartların değişmesi halinde Sosyal Hizmetler’e bildirilmesi gerekir. Bakmakla yükümlü birey sayısındaki artış veya azalış durumunda hanedeki kişi başına düşen gelir artacağından maaş kesilir ve geriye dönük ödemeler faiziyle geri istenir. Engellinin ve hane halkının gelirlerindeki değişiklikler en geç bir ay içinde bildirilmelidir. Engellinin vefatı durumunda en geç on beş gün içinde bildirim yapılmalıdır. Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi halinde en geç on beş gün içinde bildirimde bulunulmalıdır. Bakıcının değişikliği durumunda on beş gün içinde bildirim yapılmalıdır. Sağlık raporu süreli olan engellinin, rapor tarihi sonunda raporunun yenilenerek bildirilmesi gerekir.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Mart 2018

Devlet tarafından her ay engelli yakınlarına bakan bakıcılar için maaş ödemektedir. Evde hastası veya ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası için başvuru yapabilecektir. 2018 yılında da sorunsuz ödenmeye devam eden yardımların Mart ayında ne zaman yapılacağı hakkında konumuzdan takibini sağlayabilirsiniz. Devlet, bakıcıların maaşlarını tam yatırsa da, düzensiz olarak yatırmaktadır. Yani bir önceki ay ayın 8’inde maaşı yatan bakıcının bir sonraki ay maaşı farklı bir tarihte yatmaktadır. Ancak yapılan araştırmaya göre her ayın ilk haftası maaşlar 81 vilayete gönderiliyor. Ancak, sosyal hizmetler denetim aşamasını tek tek inceledikleri için, rapor sürelerinin devreye girmesi, evde bakım maaşlarının şartlarının kontrol edilmesinden dolayı maaşlar düzensiz yatmaktadır.

2018 Mart Evde Bakım Parası Ne Kadardır?

2018 yılında yapılan zamdan sonra evde bakım maaşı zamlı olarak Şubat ayında hesaplara yatmıştır. 2018 Mart evde bakım maaşı 1.085 TL olarak belirlenmiştir. Yani şubat ayında evde bakım maaşı alanlar hesaplarında bu tutarı göreceklerdir. 2018 yılında evde bakım maaşı alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen muhtaçlık sınırı 967,27 TL’dir. Evde bakım parası bir gelir haline geldiğinden, devletten alınan bu paraya yoğun bir talep vardır.

Geçmişte engelli yakınlarına hiçbir ödenek vermeyen devlet, engelliler için birçok düzenlemeye gitmiştir. Yapılan son düzenlemeler ile evde bakım maaşı alanların sayısı 600 bin kişinin üzerindedir. Bu durum engelliler için bir umut ışığı oldu ve daha iyi koşullarda yaşama fırsatı buldular ve bu da onların hayata daha olumlu bakmasını sağladı. Aynı zamana, bakıcılar da ağır engellinin ilaç ve bakım masraflarını rahatlıkla ödeyebilir hale gelmişlerdir.

2018 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?

Engelli yakını olup da, ona bakan her birey evde bakım maaşı alabilecektir. Bu şartı sağlayan herkes evde bakım maaşı için başvurabilir. Genellikle ağır şartları olmayan evde bakım maaşı şartları, 2018 yılında değişmiştir. 2018 yılından itibaren gelir kriteri artmıştır. 01.01.2018 tarihi ile 31.12.2018 tarihi arasında geçerli olan evde bakım maaşı alabilmek için gerekli olan gelir kriteri 967,27 TL olmuştur.

Evde bakım maaşı şartları arasında, engelli yakını olmak ve engellinin günlük olarak yapacağı tüm işleri yapmak gerekmektedir. Maaş bağlanma kriteri içinde hem engelli, hem de bakıcı bu şartlara tabi tutulacaktır. Engellinin tam teşekkülü hastanelerin sağlık kurullarından alınmış bir raporu olması ve bu raporda da ağır engelli olduğu belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu rapor verilirken, engelli kişinin günlük tüm temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması gerekir. Son olarak da evde bakım parası için aile içindeki kişi başına düşen gelire bakılıyor. Bu gelirin muhtaçlık sınırını aşmaması gerekiyor.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Mart 2018

Evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi muhtemelen ayın ikinci haftası yatmaya başlayacaktır. Genellikle ayın 8’inde yatmaya başlayan evde bakım maaşı ayın 20’sine kadar 81 vilayette tamamlanmaktadır. Evde bakım maaşları tüm il ve ilçelere aynı anda yatmamaktadır. Hatta bazen aynı il içindeki ilçelerde bile farklılıklar olduğu görülmüştür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili net bir bilgi vermemektedir. Bununla birlikte şubat ayında bazı aksaklıklar yaşanmış ve mart ayında da maaşların ne zaman yatacağı veya aksaklık olup olmayacağı merak konusu olmuştur. 2018 Mart evde bakım maaşı, Mart ayının ikinci haftasından itibaren il ve ilçe bazında sırayla yatırılacaktır. Bu maaşın tüm illerde yatması ise ayın 20’sini bulmaktadır. Evde bakım maaşları yatmaya başlandıkça bu sayfamız üzerinden sizlerle paylaşacağız. Site site dolaşmayın sitemize göz atabilirsiniz.

*****

Güncelleme (09.03.2018)

 • Kars
 • Sakarya

Güncelleme (10.03.2018)

 • Amasya
 • Karabük
 • Çankırı Yattı
 • Manisa Yattı
 • Gaziantep Yattı
 • Afyonkarahisar Yattı

Güncelleme (13.03.2018)

 • İzmir Yattı
 • İstanbul Yattı
 • Afyon
 • Samsun
 • Tokat
 • Aksaray
 • Düzce
 • Bilecik
 • Giresun
 • Çanakkale
 • Bayburt

Evde Bakım Maaşı (Parası) Yatan İller Ekim 2017

Evde Bakım Maaşı (Parası) Yatan İller Ekim 2017

Evde bakım maaşı alabilmek için bazı kriterler vardır. Bunlardan ilk tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan en az %50 oranında engelli ve ağır engelli bölümünde ‘evet’ ibaresi olmalıdır. Ağır engelli ibaresi kişilerin fizyolojik yani temel ihtiyaçlarını gideremeyecek olan kişilere verilmektedir. Rapor çocuklarda 1 ve ya 2 senelik olarak verilmekte, çocukların raporları genelde süresiz olmamaktadır.

İkinci olarak bakıma muhtaçlık olması gerekmektedir. Yani kişi yeme, içme, lavabo, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor olması gerekmektedir. Üçüncü ve son olarak ise gelir kriteri vardır. Bakıma muhtaç kişilerin yaşadıkları evdeki toplam nüfus başına düşen miktarın net asgari ücretin 3’de 2’sini geçmiyor olması gerekmektedir. Tüm kriterler uygunsa kişi bakım maaşı almaya hak kazanabilir.

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir? 

Bakıma muhtaç kişiye bakacak kişinin akraba olması ve ya mahkeme tarafından vasisi seçilmesi gerekmektedir. Bakıcı olarak kişinin bakım yapılacak kişiyle aynı adreste kalması gerekmektedir. Ancak yapılan heyet incelemelerinde bakıcı, ihtiyaç olduğu dönemlerde bakım verebilecek mesafedeyse ve heyet yapılabilir kanaati getirmişse yakın mesafede oturan vasisine ve ya akrabasına verebilmektedir.

Engellinin veya bakan kişinin baktığı ev veya kullandıkları araba bakım maaşı almaya engel değildir. Fakat kirada başka bir ev varsa o da gelir olarak sayılır ve hesaplamaya alınır. Hesaplama sonucunda gelir kriterini aşmıyorsa yine de bakım maaşı alabilirler.

Faydalı Konu: Evde Bakım Maaşı Yatan İller

Bankada birikmiş para altın döviz hesabı olan engelli ve / veya bakıcının banka hesapları aylık faiz kar oranları hesaplanır, yine gelir kriterini aşmıyorsa bakım maaşı alabilirler. Bakıcılar engellinin bakımını aksatmayacak şekilde ve gelir kriterini aşmayacak şekilde evden çalışmaya devam edebilir hatta çalışmasından ötürü sosyal güvencesi bile olsa bakım maaşını almaya engel teşkil etmez.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller

Evde bakım maaşı yatan illerin listesini yattıkça bu sayfamız üzerinden sizlerle paylaşacağız. Sitemizi takip etmeye devam edin.

Evde Bakım Maaşı (Parası) Yatan İller Ekim 2017

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Ekim 2017

Evde Bakım Maaşı (Parası) Yatan İller Ekim 2017, her ay olduğu gibi bu ayda yatan illerin listesini paylaşacağız. Evde Bakım Maaşı yattı mı? merak edenler haberimizin detayında bu sorunun cevabına ulaşabilirler.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Eylül 2017

Evde bakım maaşı her ayın 2.haftası ödenmektedir. Geçen ay bayram nedeniyle ödemeler öne alınmıştı. Bu yüzden bu ay ödeme alamayabilirsiniz. Her ayın ödemesi bir ay sonra yapıldığı için geçen ay Ağustos 2017 evde bakım maaşları ödenmişti. Bu ayın ödemeleri de Ekim ayının başından itibaren yapılmaya başlanacak.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Eylül 2017

Evde Bakım Maaşı (Parası) Yatan iller Eylül 2017 
 1- Ankara  18- Kırşehir  35- Diyarbakır
 2- Amasya  19- Adana  36- Bolu
 3- Çorum  20- İzmir  37- Sivas
 4- Düzce  21- İstanbul  38- Yozgat
 5- Aksaray  22- Hatay  39- Şanlıurfa
 6- Tokat  23- Uşak  40- Trabzon
 7- Kocaeli  24- Denizli  41- Osmaniye
 8- Bursa  25- Van  42- Adıyaman
 9- Antalya  26- Erzincan  43- Kayseri
 10- Mersin  27- Manisa
 11- Balıkesir  28- Karabük
 12- Giresun  29- Konya
 13- Isparta  30- Sakarya
 14- Afyon  31- Zonguldak
 15- Rize  32- Tekirdağ
 16- Samsun  33- Muğla
 17- Bilecik  34- Eskişehir

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Ödemesi

Bakıma muhtaç ve engellilere bakan kişilere verilen Evde Bakım Ödemesi her ay düzenli bir şekilde ödenmektedir. Her ne kadar her ay yatsa da ödeme günlerinde değişiklikler olabiliyor. Bazen bu ödemeler kesilebiliyor bunun için her yıl yenileme yapmanız gerekebilir. Ödemeniz hesabınıza geçmezse eğer konu ile ilgili Sosyal Hizmetlerden bilgi alabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatmaktadır

Evde Bakım Ödemeleri her il için ayrı ayı ödendiği için bazı günler bir kaç il bazen de sadece belirli illerin ödemeleri yatmaktadır. Özellikle ödemeler Bağkur maaş günleri gibi yoğun günlere denk gelmemesi için Bağkur maaşlarından önce ödenmektedir.

 • Ödemeniz yatmadığında bir hafta kadar hatta ay sonuna kadar sabırlı olun. Ay çıkmadan önceki ayın ödemesi yapılmaktadır.
 • Eğer ödemeniz uzun bir süreden beri yatmadıysa bu durumda konuyla ilgili Sosyal Hizmetler binasına giderek bilgi alabilirsiniz.
 • Yapılan her ödemeden sonra ödeme listemiz güncellenmektedir.

Sizlerde ödemelerinizin ne zaman yattığını öğrenmek için sitemizi ziyaret etmeye devam edin.

2017 Ağustos Ayı Evde Bakim Parası Yatan İller

2017 Ağustos Ayı Evde Bakim Parası Yatan İller

2017 Ağustos Ayı Evde Bakim Parası Yatan İller: Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım ödemeleri bu ayda ödenmeye başlandı. Ödemeler bildiğiniz gibi her ayın 15 ine kadar yapılmaktadır. Bazı özel aylarda 20 sine kadar uzadığı görülmektedir. Kurumdan yapılan açıklamalar doğrultusunda hangi illere ödemeler yapıldı. Hangi illere ne zaman yatırılacak bu konuda bilgi vereceğim.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatar?

Evde bakım parası genel olarak tüm illere aynı zamanda dağıtılmaz. Öyle ki, aynı ilin ilçelerinde bile saat ve gün farklılıkları gözetilebiliyor. İl bilgisi geldikçe bakım maaşı yatan illerin listesi çıkarılıyor. Hangi ilde maaşın yattığına dair günlük güncellemeler yapılıyor. Evde bakım maaşları yatırılan illerin, Ağustos ayı içerisinde gün içerisinde gelen bilgilere göre günlük güncellenip doğru bir şekilde derlenip toparlanan listeyi size sunuyoruz. Bu maaşlar genel olarak ayın ikinci haftasından itibaren yatırılmaya başlanmaktadır.

Hangi İllere Ödeme Yapılmaya Başlandı?

Para yatırılan il bilgisi geldikçe güncellemeler yapılır. Şayet herhangi bir bildiri yattığına dair gelmezse, güncellemeler günlük olarak yapılır. İlinizde bulunan sosyal hizmetleri aracılığıyla, paranız yatmadığı takdirde “Neden yatmadı?” sorunuza yanıt alabilirsiniz. Unutmayınız ki sosyal hizmetler dışında hiçbir yerde sorunuz cevaplandırılamaz.

Faydalı Konu: Evde Bakım Maaşım Neden Yatmadı?

Evde bakım maaşından yararlanmak isteyen kişiler, bu paradan faydalanmak için gerekli koşullara sahip olduğu takdirde ikamet ettiği il veya ilçedeki “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne” ya da ”İlçe Müdürlüğüne” başvurmaları gerekmektedir.

Evde Bakım Maşından Yararlanabilmek İçin Ne Yapmalı?

Devletle anlaşmalı olan hastanelerden alınan “Engelli Sağlık Kurulu” raporunda gösterilen değerlerin 50 ve üzeri olması şartı ve rapordaki ağır engelli kısmının büyük harflerle “EVET” olması koşulu sunuluyor. Engelli olan bireyin yaşamsal faaliyetlerini tek başına sürdüremeyecek olması bir belge ile onaylanmış olmalıdır. Ayrıca bakımını sağlayacak kişinin, gelir düzeyinin asgari ücret miktarının 2/3’lük kısmından daha aşağı bir miktarda olması gerekiyor. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, hanedeki kişi başına belirlenmiş gelir miktarı 1.270.75 TL’nin 2/3’lük kısmına denk gelen 847.1 Liradan aşağı bir miktar olması gerekmektedir. Hanedeki gelir, hanede bulunan kişilerin toplam gelirinin hanedeki kişi başı sayısına bölünerek elde edilir.

2017 Ağustos Ayı Evde Bakım Tutarları Belli Oldu

Bilindiği üzere engelli maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında zamlanmaktadır. 3 ayda bir alınan engelli maaşları, % 40 ila 69 arası raporu olanların güncel olarak aldıkları maaş tutarı 1.059.43 TL’den 1.132.98 TL’ye yükselirken, %70’den üzeri engelli raporu olan kişilerde 3 ayda aldıkları maaş miktarı 1.589.43 TL’den 1.699.47 TL’ye yükselmiştir. 2017 Eylül ayında zamlı olarak maaşlar alınmaya başlanacaktır. ağır engellilerin evde bakım maaşı da zamlanmıştır. 2017 Temmuz ayından itibaren bu rakam 1.027.06 TL olmuştur.

İşte Ağustos Ayının Yatırılan Maaşların Belli Olduğu İller

[button color=”” size=”” type=”3d” target=”” link=””]
Tokat Samsun , Edirne , Kahramanmaraş, Amasya, Kırklareli, Kırşehir, Bursa, Afyonkarahisar, Hatay, Aksaray, Antalya, Giresun, Malatya, Diyarbakır, Mersin, Rize, Isparta, Bilecik, İzmir
İllerinde Evde Bakım maaşları yattı. Diğer iller için sitemizi ziyaret etmeye devam edin.[/button]