Kategori arşivi: Maaş Ödemesi

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir mi?

Dul Kadın Hem Eşinden Hem Babasından Maaş Alabilir mi? Dul ve yetim kalan kadınların çift maaş alma durumları ölen kişilerin SGK’dan emekli olma durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Yapılan son değişiklikler ile bir kadının anne ve babasının ölümü neticesinde emekli maaşını alabilmesi için 1 Ekim 2008 tarihi önemli bir sınır tarih haline geldi. Yapılan değişikliklerde eğer ki bir kadının anne ve babası 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüş ise kadınlar yetim aylığı adı altında çift maaş alıyorlar.

Aynı zamanda anne ve babadan biri 1 Ekim 2008 tarihinden önce diğer sonra ölmüş ise yine iki maaş birden alınıyor. Ancak her iki ölümün 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olması durumunda tek maaş alınacağı belirtildi.

Alınacak Dul ve Yetim Maaşlarının Özellikleri

Son 15 yıllık süre içerisinde çalışma hayatında önemli reformlar gelişti. Bu reformlar kapsamında kadınlar, yaşılar ve çocuklar konusunda gözle görülür bir şekilde gelişme gösterdi. Özellikle bu reformlar hayatın her alanında birçok kişiyi de yakından ilgilendiriyor. 1970 yılında hazırlanan düzenleme bir süre faaliyette kalarak günümüz şartlarına cevap veremez hale gelmesinden sonra yeni düzenleme 2003 yılında yapıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte en çok anne ve babası ölen ve dul kalan kadınların alacakları çift maaşlar ile ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Önceki sistemde birbirinden kopuk uygulamalar olmasından dolayı zamana ve şartlara uygun olmayan uygulamalar söz konusuydu. Ancak 2003 yılındaki İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile birlikte bu sorun tam anlamı ile ortadan kaldırılmış oldu.

Kadınlara Güvence Verildi

Yeni düzenlemeler ile kadınların sosyal hayattaki yerlerine büyük ölçüde yer verilerek kadınların dul ve yetim kalmaları durumunda alacaklar maaşlar ile hayatlarını idame ettirme imkanları söz konusu oldu. Bu düzenlemeler ile kadınlara büyük güvenceler de verilmiş oldu.

Ölen Babanın Emekli Maaşını Kızı Alabilir mi?

Ölen Babanın Emekli Maaşını Kızı Alabilir mi?

Sigortalı baba vefat ettiğinde, gerekli şartlar sağlandığı taktirde yakınlarına maaş bağlanır. İlgili yasa 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” dur. Bu yasaya göre en az 1.800 gün malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan SSK ve BAĞKUR’lu olanların yakınlarına -eğer mevcut durumları 5510 sayılı yasaya uygunsa- ölüm aylığı bağlanır.

BAĞKUR’dan primi yatan kişi öldüğünde yakınlarının maaş alabilmesi için kuruma hiçbir prim borçlarının olmaması veya yakınlarının bu borcu ödemesi gerekir. Borç ödenene kadar yakınlarına maaş bağlanmaz.

Yasal mevzuat ölen kişinin yakınlarına maaş bağlanması konusunda, her bir kişiyi ayrı ayrı değerlendirmektedir.

Örneğin; ölen emeklinin erkek veya kadın eşi, ölümden sonra ölüm aylığı alabilir. Sağ kalan eşin çalışması, ölüm aylığı almasına engel değildir. Ancak sağ kalan eş evlenirse, ölüm artık ölüm aylığı alamaz.

Okuyan Kız Çocuğu Babasının Maaşını Alabilir Mi?

Yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, erkek çocukları eğer bir yerde çalışmıyorsa ve öğrenci değilse 18 yaşına kadar, orta öğrenim görüyorsa 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar ölen anne ve babalarından ölüm aylığı alabilmektedirler. Ayrıca bu koşullar çerçevesinde evlenmeleri, ölüm aylığı almalarına engel olmaz. Belirtilen yaş-öğrenim durumunu geçen erkek çocuklarının maaşları kesilir.

Kız Çocuklarının Ölüm Aylığı Alması

5510 sayılı yasa ölen babanın maaşını kızı alabilirmi sorusuna cevap vermektedir. Bu yasaya göre, kız çocukları çalışmalarından dolayı maaş almadıkları ve evlenmedikleri sürece, yaş, öğrenim durumu gibi şartlara bakılmaksızın, ölen anne veya babadan ölüm aylığı (yetim aylığı) alabilirler. Ancak evlenmeleri söz konusu olduğunda veya herhangi bir işte çalışmaya başladıklarında maaşları kesilmektedir.

Yine 5510 sayılı yasaya göre kız çocuklarının evlenmeleri durumunda maaşları kesilmekle birlikte daha önce aldığı yetim maaşının iki yıllık (24 aylık) bedeli -bir defaya mahsus olmak üzere- evlenme ödeneği yani çeyiz yardımı olarak kız çocuğuna ödenir.

Emekli maaşı bireyin hayatı boyunca çalışması ile elde ettiği bir haktır. Sadece kendisi için değil, ölümünün arından yakınları için de gereklidir ve onların hayata tutunması için gereken önemli bir maddi destektir.