Konkordato Nedir? Konkordato Talebinde Bulunanlar

105
0
konkordato nedir
konkordato nedir

Bir ülkedeki ekonomik durum kötüye gittiğinde veya bir şirket mali açıdan zor durumda kaldığında ‘konkordato’ kelimesini sıkça duyabilirsiniz. Batmakta olan şirketlerin veya batık şirketlerin borçlarını ödemelerini sağlayan sisteme ‘konkordato’ adı verilmektedir. Ayrıca iflastan kurtulma adına yani bir şirketin kurtarılması adına da konkordato uygulanabilmekte ve şirketin borçlarını daha kolay bir şekilde ödemesi hedeflenmektedir.

Birçok şirketin konkordato ilan ettiğini görseniz de bu o kadar kolay bir süreç değildir. Bunun için belli şartların oluşması ve firmanın (konkordato talep eten şirket) da belli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor.

Konkordato Ne Anlama Geliyor?

Konkordato, bir şirketin iflas etmemek için taviz vermesi ve alacaklılarla anlaşması anlamına gelmektedir. Borçlu şirket bu süreç içerisinde borç yapılandırması isteyebilir. Alacaklı kısım alacağı kısımda bir miktarda indirimde bulunur, borçlu şirket ise borçlarını biraz daha uzun vadede yapılandırmak isteyebilir. Bu şekilde borçlu – alacaklı arasında verilen tavizler ve atılan adımlarla birlikte en azından borcun ödenmesi ve borçlu şirketin iflasının önlenmesi amaçlanır.

İflastan farklı olarak konkordato işleminde borcun ödenmesi amaçlanmakta ve bu yüzden hem borçlu hem de alacaklı şirket tarafından bir takım tavizler verilmektedir. Ticaret mahkemesinin onayı ile geçerlilik kazanan konkordato iyi niyetli olan şirketlerin borçlarını ödemeleri için onlara bir süre verilmesi anlamına geliyor. Günümüzde iflas talebinde bulunan veya bulunacak olan şirketler için alacaklı olan firma veya bireyler konkordato talebinde bulunabilir. Bunu neticesinde borçlu şirkete 2 aylık bir süre verilir ve bu 2 aylık süre içerisinde şirketin toplam borcunun en az yarısını ödemesi istenir. Tabii bu borcun yarısı 2 aylık süreç içerisinde ödenemeyecek durumdaysa talep reddedilebilir ve konkordato talebi kabul edilmez.

Konkordato Talebinde Bulunma

Konkordato talebi iki türlü işlemektedir. Borçlu şirket borçlarını ödemek adına konkordato talep edebilirken, alacaklı olan kişi veya kurumlar da borçlu şirket hakkında konkordato sürecinin başlamasını isteyebilir.

Bu talep borçlunun bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu süreçte mahkemeye bazı evrak ve belgeler de sunulması gerekmektedir. Eğer konkordato talebinde bulunulacak şirketin birden fazla şubesi mevcutsa merkez şube neredeyse orada bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Borçluların konkordato talebi sadece mahkemenin kararıyla sonuca bağlanmıyor. Alacaklı olan kişi veya kurumlar görüşme için çağrılıyor ve görüşmenin olumlu geçmesi yani alacaklıların konkordato’yu kabul etmesi durumunda Asliye Ticaret Mahkemesi onayına sunuluyor. Mahkemede onaylanan konkordatoyla birlikte süreç de tamamlanmış oluyor.

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here