Ölümden Sonra Kredi Kartı Borcuna Ne Olur?

135
0

Biri öldükten sonra, varisleri kredi kartları da dahil olmak üzere borçlarının ödenmesinden sorumludur. Akrabalar, genellikle ölümden sonra kredi kartı borcunu ödemek için kendi paralarını kullanmak zorunda değildir. Ancak bazı durumlarda, ölen kişiyle ortak bir hesapları bulunması ya da ölen kişinin borçlarını ödeyebilecek bir mal varlığı bulunmaması halinde kredi kartı borçları akrabalarına kalabilir.

Ölen kişi, kredi kartı faturaları gibi borçlarını geride bıraktığında, kalan mal varlığı borçları öder. Borçlar için ödeme yapacak kadar para yoksa ve borç için başka kimseyle birlikte imza atılmadıysa, bu durumda varisler şanssız kalabilir.

Ölümden Sonra Kredi Kartı Borcunu Kim Öder?

Bir insanın ölüm anında sahip olduğu her şeye, yani bankadaki parasal mal varlığından borçlarına kadar her şey topluca bir mülk olarak adlandırılır. Vefat eden kişinin borcu varsa, o zaman mülk incelemesi işleminden geçer. İnfaz, ölen kişinin ismini işlerini yürütmek için istekli kişidir.

Soruşturma sürecinde, mülk varlıkları kullanılarak faturalar ödenmektedir. Bazı hükümler nedeniyle, mülklere aktarılmadıkları için bazı varlıklar bu sürece dahil edilmeyebilir. Bu varlıklar alacaklılara ödeme yapmak için kullanılmaz.

Genellikle, ölen kişinin bir akrabasının, kredi kartının bağlı olduğu banka da dahil olmak üzere herhangi bir borç verene, o kişi öldüğü zaman bunu bildirmesi beklenir. Kart düzenleyici, hesaplarda herhangi bir bakiye olması durumunda derhal varislere bildirmekle hükümlüdür.  Ayrıca borç ödenirken herhangi bir ücret veya ceza ekleyemez.

Ancak, hesapta kredi kartı borçlarını karşılayacak kadar para yoksa, ölen kişinin varisleri bu durumda sorumlu olabilir. Bir ipotek veya araç kredisi gibi bazı borçların aksine, çoğu kredi kartı borcu teminat altına alınmaz. Bu gibi durumlarda, kart veren kuruluş bu borcu bir zarar olarak kapatmak zorunda kalabilir.

Borç Ödemek Zorunda Kalabileceğiniz Temel İstisnalar

Bir akrabanızın ya da sevdiğiniz kişinin ölümünden sonra genellikle kredi kartı borcunu ödemekten sorumlu olmamanıza rağmen, aşağıdaki durumlar da dahil olmak üzere bazı istisnalar vardır:

Ölen kişiyle ortak bir kredi kartı hesabı açtırmışsınızdır. Bu durumda, yalnızca o karttaki borcun sorumluluğu size aittir.

Vefat etmiş kişinin eşiyseniz, kredi kartıyla ödenen bazı sağlık harcamaları gibi borçlar borcu sizin ödemenizi gerektirir.

Kredi kartı yetkili kullanıcıları, yukarıdaki kurallardan biri geçerli olmadığı sürece, bir akrabanın ölümünden sonra genellikle kredi kartı borcundan sorumlu değildir. Bunun nedeni, yetkili kullanıcıların kartı kullanmasına izin verilir, ancak bakiyenin ödenmesinden resmi olarak sorumlu tutulamazlar.

Bankalar Sizinle Nasıl İletişim Kurabilir?

Sevilen birinin ölümünden sonra kredi kartı borcunu ödemek, özellikle bankalar aramaya başladığında, kafa karıştırıcı ve duygusal olarak zor olabilir. Kredi kartının bağlı bulunduğu bankalar geride kalan herhangi bir borç için ölen kişinin ailesine başvurabilir, ancak bu süreçte yasalar tarafından belirlenen kuralları izlemeleri gerekir.

Borç tahsilatı hakkında görüşmek üzere ölen kişinin eşi, ebeveynleri, çocukları ya da kardeşleri ile iletişim kurabilir. Ancak borç tahsildarı, borç tahsil etmekten sorumlu olduklarını söyleyerek insanları yanlış yönlendiremez ve tahsildar borç tahsil etmek için küfürlü, haksız veya aldatıcı uygulamalar kullanamaz.

Borçtan yasal olarak sorumlu olup olmamanıza bakılmaksızın, bankaların sizinle iletişim kurmasını engelleyebilirsiniz. Borçtan sorumluysanız, tahsildar borcun tahsil edileceği bir dava açmayı planladığını açıklamak için sizinle bir kez daha temasa geçebilir.

Bir banka vefat eden bir kişinin borçları hakkında konuşmak için size ulaşırsa, gelecekte nasıl iletişim kurmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Ve yasal olarak size belirli bilgileri sağlamaları gerektiğini unutmamalısınız. Borç tahsildarının yasal bir kurum olduğunu doğrulayana kadar hiçbir kişisel bilgi vermemelisiniz. Ayrıca, olası sorunlardan kaçınmak için herhangi bir ödeme yapmadan önce bir avukatla konuşmanızda yarar vardır. Borç tahsildarının sizinle avukatınız aracılığıyla iletişim kurmasını da tercih edebilirsiniz.

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here