QNB FinansBank 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman?

1146
0

İstanbul’da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No.215 Şişli adresinde gerçekleşen QNB FinansBank Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde saat 10.30’da yapılmıştır. Genel kurulda üzerinde durulan hesap dönemi 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır. Toplantıdan bir gün öncesine kadar genel kurula katılım için pay sahibi olunabilmektedir.

2018 genel kurul toplantısında on altı tane gündem toplantısı yer almaktadır. Bunlar içerisinde yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanuna göre denetçi seçimi, kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılına ait Denetçi raporunun okunması ve bunu müzakeresinin ardından Genel Kurul tasvibine sunulması gibi maddeler bulunmaktadır.

QNB Finansbank 2018 Genel Kurul Toplantısı

2018 genel kurul toplantısı bünyesinde 2017 yılına ait bilanço, kar zarar hesapları, denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve diğer hususlar müzakere edilerek karar bağlanmıştır. Saat 10.30’da başlayan toplantı bakanlık temsilcisi Dursun EKŞİ ve yeminli tercüman eşliğinde yapılmıştır. Ayrıca toplantı sırasında yönetim kurulu üyesi Ali Teoman Karman, Durmuş Ali Kuzu ve Reha Yolalan, Genel Müdür Temel Güzeloğlu, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin baş denetçisi ve sorumlu ortağı olan Damla Harman da toplantıda hazır bulunmuştur. 2017 yılına ait Denetçi raporu oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

ONB Finansbank 2018 Genel Kurul Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Her yıl tekrarlanan QNB Finansbank olağan genel kurul toplantısı bu yıl 29,03.2018 tarihinde yapılmıştır. 2017 yılına ait olan toplantıda temel amaç gündem maddelerini görüşüp karara bağlamaktır. Genel kurulun gündeminde esas sözleşme tadili bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden dolayı toplantının gündeminde yönetim kurulu üye seçimi yer almamaktadır. Buna ek olarak pay sahiplerince, sermaye Piyasası Kurulu’nca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme ek madde konulmasına ilişkin talep bildirilmemiştir. Toplantının sonunda dilek ve temenniler dile getirilerek 2017 yılına ait QNB Finansbank genel kurul toplantısı sonlandırılmıştır.

QNB Finansbank 2017 Net Karı Ne Kadar?

QNB Finansbank 2017 net karı ile ilgili safi tutara ulaşabilmek için o yıla ait mali tablolar incelenmiş ve vergiler çıkarılarak net rakama ulaşılmıştır. Buna göre QNB Finansbank 2017 net karı 1.603.440.787 Türk Lirası olarak belirtilmiştir. Elde edilen bu kâr bankaya ait esas sözleşmenin yirmi altıncı maddesine bağlı kalınarak dağıtılmaktadır.

Bankanın 2017 yılına ait finansal sonuçlar yazılı açıklama ile duyurulmuştur. Buna göre QNB Finansbank toplam kredileri bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde otuz iki artmıştır. Bu artık rakamsal olarak 82 milyar 686 bin liraya denk gelmektedir. Bankanın genel müdürü Temel Güzeloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre banka 2017 yılı için hedeflediği karlılık ve büyüme oranlarının üzerinde rakamlara ulaşmayı başarmıştır.

QNB Finansbank Temettü Ödemesi Ne Zaman?

QNB Finansbank temettü ödemesi tarihi Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Elde edilen temettü genel kanuni yedek akçelere, ortaklara birinci kar payı ve olağanüstü yedek akçelere olacak şekilde bölünmektedir. Buna göre yıllık kârın yüzde beşlik kısmı genel kanuni akçeler için ayrılmaktadır. Geriye kalan tutarın bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde beşi tutarında meblağ ise birinci kâr payı adı altında hissedarlara verilmektedir. Yapılacak tüm dağıtım kanuni yükümlülükler çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here