Rapor Parası Bankaya Gönderilmedi Yazıyor

1031
0

Rapor Parası Bankaya Gönderilmedi Yazıyor: SGK tarafından verilen rapor parası işyerinde çalışan personelin sağlık problemlerinden dolayı raporlu oldukları gün sayısına göre kazanacak oldukları maddi gelirlerinin SGK tarafından karşılanarak alınan paradır. SGK çalışan kişilerin mağduriyetini gidermek adına raporlu olduğu güne göre gelir kayını önlemek adına bu işlemi yapar. Rapor parası 5510 sayılı kanun çerçevesinde 3 çeşittir;

Rapor Parası Çeşitleri

1-) Kişi sigortalı olarak çalıştığı bir iş yerinde kaza geçirmesi durumunda veya bunun haricinde kişinin yaptığı bir işten dolayı meslek hastalığa yakalanması halinde rapor almış ise SGK tarafından rapor parası alma hakkına sahiptir.

2-) Kişi hastalık veya herhangi bir rahatsızlık sebebiyle rapor almış ise ve kişinin rapor aldığı tarihten önce 90 günlük SSK pirimi ödenmesi şartı sağlanıyor ise SGK tarafından rapor parası alma hakkına sahiptir.

3-) Sigortalı kadın işçilerin doğum yapması durumunda doğum tarihinden önce 8 hafta ve doğum tarihinden sonra 8 hafta olmak üzere doğum parası alma hakkına sahiptir. Kişi doğumdan dolayı aldığı rapor tarihinden önce 90 günlük SSK pirimi ödenmesi şartını sağlıyor ise SGK tarafından rapor parası alma hakkına sahiptir.

Rapor Parası Şartları

-) Kişinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya hamilelik gibi durumlar nedeniyle geçici olarak iş görmezliğe uğraması

-) Kişinin raporu SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve hastanelerden alması gerekir. Kişi rapor parası almak içi bu şartları sağlamalıdır.

Rapor Parası Bankaya Gönderilmedi

Kişinin aldığı rapor SGK’ ya ulaştıktan kısa bir süre sonra kurum tarafından yapılan incelemenin sonucunda karara varılır. Kişi yukarıda belirtilen şartları sağlıyor ise rapor parasını PTT Şubesi’nden dilediği gün, Ziraat Bankası’na yatmış ise ayın 8-14 tarihleri arasında parasını çekebilir.

Kişi yukarıda belirtilen şartları sağlamıyor ise parayı alamaz. Kişi bu noktada “ALO 170” den bilgi alabilir.

Rapor Parası Bankaya Gönderilmedi Yazıyor
5 (100%) 1 vote

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here