Sosyal Yardımlaşma Derneği Yardım Parası

2200
0

Sosyal Yardımlaşma Derneği Yardım Parası

Sosyal Yardımlaşma Vakfı: Toplumda temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve geçim sıkıntısı çeken fakir ve yoksul kişilere maddi destek sağlayan ve yardımda bulunma sorumluluğu bulunan kurumlardır. Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının görevleri ve görev tanımlamaları 3294 sayılı kanunda yer alır. Bu kanun ile geliri olmayan ihtiyaç sahiplerinin devlet tarafından koruma altına alınması amaçlanır. Ancak Sosyal Yardımlaşma Derneğinden yardım alabilmek için gerekli şartlar vardır.

Peki Bu Şartlar Nelerdir?

  • Yardıma muhtaç olduğunu bildirerek yardım talep edecek kişinin Sosyal Güvenlik Kurumlarında herhangi bir kaydı bulunmaması gerekir. İsteğe bağlı olarak yaptırılan “Sosyal Güvenlik Sigortası” ve Tarım Bağ-kur” una bağlı olmaları yardım almalarını engeller.
  • Muhtardan fakirlik belgesi alması ve geçimini sağlayabilecek herhangi bir gelire sahip olmaması. Ancak bu durum sosyal yardımlaşma derneğinde bulunan yetkililer tarafından onaylanmazsa maddi yardım yapılmaz.
  • 3294 sayılı kanunda belirtildiği gibi yardıma muhtaç olması gerekir. Muhtaçlık; kendi ihtiyaçlarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Böyle bir durumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım talebinde bulunabilirler.
  • Eğitim yardımlarında, maddi yardıma muhtaç olduğu muhtar tarafından belgelenmesi gerekir. Ayrıca yardıma muhtaç olan öğrencilerinde kırtasiye masrafları okul müdürü tarafından da karşılanabilir.
  • Sağlık yardımlarında, maddi yardım alacak kişinin herhangi bir sağlık güvencesi bulunmaması gerekir. Aksi takdirde sosyal yardımlaşma vakfı tarafından gerekli yardımı yapılmaz.
  • Sosyal yardım ve dayanışma kuruluşlarından bakıcı maaşı ve özürlü maaşı alabilmek için bakıma muhtaç kişinin %46 oranında özürlü olduğunu belirten yetkili sağlık kuruluşundan alınmış heyet raporu alınmalı ve bakıma muhtaç kişinin 1. derece de yakın olması gerekir. Bu şartlar taşındığı takdirde bakıcı ve özürlü maaşı bağlanabilir.
  • Başbakanlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından şehit ve gazi yakınlarına maaş dışında erzak ve eğitim yardımı da yapılır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Yaptığı Yardım Türleri:

Genel Yardımlar: Geçimini sağlamaya maddi gücü olmayan kişilerin yardıma muhtaç olduklarını belgeledikleri takdirde ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi yardımlar, erzak, yakacak ve giyim yardımları.

Eğitim Yardımları: ilkokul, ortaöğretimi lise ve üniversite eğitim alan ve eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere toplu yardım ya da aylık periyotlar halinde yapılan yardımlardır.

Sağlık Yardımları: Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin, engelli vatandaşların, kendine bakmaya gücü yetmeyen yaşlıların kendi talepleri üzerine ya da çevresindeki insanların bildirmesi üzerine sağlık ile ilgili her türlü hizmetinden yararlanması ve bakıcı parası yardımının yapılmasıdır.

Sosyal Yardımlaşma Derneklerinden destek alabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Türk vatandaşı olmayan kişiler bu yardımlardan yararlanamaz.

Sosyal Yardımlaşma Derneği Yardım Parası
5 (100%) 1 vote

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir!

Please enter your comment!
Please enter your name here